Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Jeg er belastet for innholdstjenester. Hva er det?

Innholdstjenester er for produkter og tjenester som er bestilt og betalt med SMS.

Eksempler på innholdstjenester er stemmeavgivning via mobil, spill, mobilbetaling for annonser, bompasseringer, parkering, strømme- og varslingstjenester, nummersøk, ringetoner eller donasjoner til veldedige organisasjoner.

Noen innholdstjenester fungerer som abonnement, så vær oppmerksom på bindings- eller avtaletid. Prisene bestemmes av den enkelte tilbyder.

Hudya viderefakturerer kun kostnaden for tjenesten, og har dessverre ingen kontroll over belastninger fra slike innholdstjenester.

Hvordan finner jeg ut hvem som har belastet meg?

Du kan se om du finner nummeret som har belastet deg på strex.no/kortnummer-liste.

Der kan du finne kontaktinformasjon til selskapet som leverer innholdstjenestene og eier nummeret du har fått belastning for på din mobilfaktura.

Send STOPP til avsendernummeret, så vil du få tilsendt bekreftelse på oppsigelse, eller instruksjoner om hvordan du sier opp tjenesten.

Det skal stå alltid stå informasjon om hvordan du stopper tjenesten i hver melding du mottar fra innholdstjenesteleverandøren.

Hvordan sperrer jeg abonnementet mitt for innholdstjenester?

Du kan sperre abonnementet ditt for innholdstjenester ved å kontakte oss på tlf. 21 41 56 00 eller sende oss en e-post.