Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Strøm - Brukervilkår

Ofte stilte spørsmål

Dato for siste versjon: 2020-04-17

VILKÅR FOR HUDYA POWER

1. Generelt

Disse vilkårene gjelder for kraftlevering som tilbys Hudya sine kunder, omtalt som «Tjenesten«. Hudya anvender standard kraftleveringsavtale som er utformet av Energi Norge her, disse tilleggsvilkår og Hudyas generelle bruksvilkår (Bruksvilkår for MyHudya), samlet omtalt som «Avtalen«.

For å sikre tilgjengelighet for kunden samler Hudya all kommunikasjon vedrørende kundens strømavtale i kundens MyHudya-konto under «Mine sider», med varsel til den e-postadressen kunden velger å benytte til kundekommunikasjon. Kunden er selv ansvarlig for at Hudya har korrekt personalia og kontaktinformasjon for kunden.

2. Skifte av strømleverandør

Ved inngåelse av Avtalen gir du Hudya fullmakt til å si opp avtalen med din nåværende strømleverandør. Oppsigelse foregår i overensstemmelse med NVEs retningslinjer, og Hudya håndterer hele prosessen for deg som kunde. Med den samme fullmakten kan Hudya samle inn nødvendig informasjon i forbindelse med skifte av strømleverandør fra både nettselskapet og eksisterende/tidligere strømleverandør.

3. Flytting

Ved flytting må kunden ta kontakt med Hudya for videreføring av Avtalen før flyttedato. Ved flytting følger Avtalen kunden til ny adresse. Hudya gis ved denne avtale fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvendig informasjon for registrering av Hudya som leverandør på den nye adressen.

4. Betalingsvilkår

Hudya tilbyr tydelige og enkle strømprodukter. Vi har ingen skjulte påslag. Prisen er basert på en spot-pris, der vi kjøper den fra kraftbørsen og legger til et påslag for obligatorisk elsertifikat, krafthandel og for Hudyas fortjeneste. Se våre oppdaterte priser her. Hudya kan belaste deg en andel av ditt forventede forbruk forskuddsvis hver måned som angitt i Hudyas prisliste.

Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.

5. Faktura

Avtale om eFaktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (AvtaleGiro) kan videreføres med Hudya som ny betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av Hudya. Faktura sendes som hovedregel til kunden via e-post. Hudya anbefaler Faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser.

6. Avtalens varighet og oppsigelse

Det vises til vår standard kraftleveringsavtale her.