Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Personvernerklæring

Ofte stilte spørsmål

Dato for siste versjon: 2020-03-23

1 – Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder Hudya Group AS og dets datterselskaper (samlet omtalt som «Hudya«) sin behandling av personopplysninger om besøkende på https://hudya.no/,  https://payr.no/https://aconto.no/ og https://bankpartner.no/ («våre nettsider«), samarbeidspartnere, leverandører, privatkunder, bedriftskunder og andre som kontakter Hudya (heretter «kunde» «du» «deg«).

Som kunde hos Hudya trenger du en MyHudya-konto for å kunne bestille og bruke Hudyas ulike tjenester. Merk våre generelle brukervilkår her som gjelder for alle tjenester som tilbys av Hudya.

Ditt personvern er viktig for Hudya. For å sikre ditt personvern baserer vi oss på prinsippet om at kunden eier alle sine personopplysninger. Dette gjelder både informasjonen du deler med oss, men også informasjon vi innhenter på dine vegne. Dette krever at du vet hvilke personopplysninger vi innhenter og behandler. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke personopplysninger Hudya samler inn, hvorfor Hudya behandler personopplysningene og dine rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysningene. Hudya vil alltid behandle dine personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

2 – Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger

Hudyas motto er «alt på ett sted». Oppretter du en MyHudya-konto hos Hudya, vil du kunne få tilgang til en rekke hverdagstjenester som strøm, mobil, forsikring og finansiering på ett og samme sted. Hudya har også felles kundeservice, som du finner på hudya.no. De ulike tjenestene er imidlertid skilt ut i egne juridiske enheter, som innebærer at hvert av Hudya-selskapene formelt er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn om deg som ledd i leveransen av den relevante tjenesten.

Hudya har opprettet en felles Data Privacy Officer (DPO). Dersom du har spørsmål knyttet til Hudyas behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss ved henvendelse til: Hudya Group AS, Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo. Du kan også sende en e-post til vår DPO på dpo@hudya.no eller ta kontakt på telefon +47 21 41 56 00.

3 – Personopplysninger som behandles, formål og rettslig grunnlag

3.1 Generelt

Hudya behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere, samt om besøkende på våre nettsider og personer som kontakter Hudya, f.eks. ved å melde seg på nyhetsbrev. Hudya samler inn personopplysningene om deg på ulike måter, eksempelvis via våre nettsider, via telefon og mail eller andre kommunikasjonsmåter, og i forbindelse med samarbeid med kunder og leverandører hvor vi mottar personopplysningene dine fra deg eller din arbeids- eller oppdragsgiver etc.

Hudya behandler personopplysninger til følgende formål:

3.2 Aktuelt for alle selskapene i Hudya

i) Administrasjon av MyHudya-kontoInformasjon som er nødvendig for å opprette og registrere din MyHudya-konto. Vi innhenter navn, telefonnummer og e-postadresse. Behandlingen har grunnlag i avtalen kunden inngår når kunden oppretter en MyHudya-konto og er nødvendig for at vi skal kunne administrere kundeforholdet ditt i Hudya.

ii)Besvarelse av henvendelser; for å motta og besvare henvendelser til Hudya, for eksempel via våre nettsider eller ved bruk av andre tjenester. Dette kan innebære behandling av personopplysninger som navn, tittel/funksjon, telefonnummer, e-postadresse, postadresse og andre personopplysninger som oppgis i forbindelse med henvendelsen. Dette kan inkludere informasjon om hus, hjem, familie og preferanseinformasjon, som du oppgir for at du skal få bedre råd og tilpassede tjenester fra Hudya, enten oppgitt til våre rådgivere over telefon eller elektronisk. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at Hudya ikke kan besvare henvendelsen. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. Hudyas berettigede interesse er å yte veiledning og service til våre kunder – kort og godt å hjelpe deg med det du lurer på. Informasjonen vi spør etter skal alltid være relevant for de rådene eller tjenestene vi tilbyr eller planlegger å tilby i fremtiden.

iii) Tilpasninger av tjenester; Informasjon som oppgis ved registering av MyHudya i forbindelse med at kunden har bestilt en tjeneste kan, ved kundens samtykke, benyttes for å gi tilbud om andre tjenester som de øvrige Hudya-selskapene tilbyr. Det kan være informasjon om bruk og forbruk, betalinger og transaksjoner, betalings- og andre preferanser. Vi bruker informasjonen for å tilpasse tjenester, kommunikasjon og tilbud, slik at Hudya kan forstå hvordan vi kan tilby bedre tjenester. Ved kundens samtykke kan Hudya også innhente informasjon fra tredjeparter, som nåværende tjenesteleverandør om ditt nåværende tjenestetilbud og vilkår, for at Hudya kan gi deg konkurransedyktige tjenester og tilbud.

iv) Administrasjon av kunde-, leverandør og andre samarbeidsforhold, hvor vi behandler navn, tittel/funksjon og kontaktinformasjon på ansatte hos bedriftskunder, leverandører eller andre samarbeidspartnere. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, begrunnet i behovet for å administrere våre kontraktsforhold, herunder å kunne kommunisere med våre bedriftskunders og leverandørers kontaktpersoner, utføre oppdrag for våre bedriftskunder i henhold til kontrakt etc.

v) Forbedre våre tjenester, hvor vi behandler bruksdata for å forbedre våre nettsider og Hudyas tjenester, herunder apper. Behandlingsgrunnlaget er kundens samtykke, eller at behandlingen er nødvendig for å ivareta Hudyas berettigede interesse i å optimalisere og videreutvikle informasjonstilbudet på våre nettsider, apper og tjenester. Slike bruksdata innhentes blant annet ved bruk av såkalte cookies. Du kan lese mer om vår bruk av cookies

vi)Sende ut nyhetsbrev og elektronisk markedsføring. Ved ditt samtykke kan Hudya bruke navn, e-post, telefonnummer og bruksdata til å sende relevant markedsføringsinformasjon og produktoppdateringer. Disse dataene vil også kunne brukes til å tilpasse annonser du ser på våre nettsider og apper, slik at du opplever å få mest mulig relevant innhold.

vii)Rekruttering til nye stillinger hos oss, hvor vi behandler CV, vitnemål, søknad, attester, referanser (som du oppgir) og eventuell annen informasjon du oppgir. Dette er nødvendig for at vi skal kunne vurdere din jobbsøknad. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at vi ikke kan vurdere din jobbsøknad. Behandlingen er nødvendig for å gjennomføre tiltak på grunnlag av jobbsøknaden, med sikte på å inngå en arbeidsavtale. Personopplysningene innhentes fra søkeren, og fra oppgitte referanser. Vi vil også behandle referanser og annet som ikke er oppgitt av søkeren selv. Rettslig grunnlag for slik behandling er Hudyas berettigede interesse i å vurdere og identifisere de beste potensielle kandidater, med sikte på å inngå en arbeidsavtale.

ix)Ivaretakelse av Hudyas eller tredjeparters rettigheter, for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav som Hudya mener å ha, eller er rettet mot Hudya fra interessenter, kunder, besøkende på våre nettsider, leverandører, samarbeidspartnere eller andre tredjeparter eller offentlige myndigheter. Vi kan også behandle personopplysninger for å ivareta tredjeparters rettigheter, herunder for å sikre at ikke opplysninger om andre brukere kommer på avveie. Slik behandling er basert på en interesseavveining.

viii) Overholdelse av lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, vi vil kunne behandle enkelte personopplysninger for å overholde lovpålagte krav, som for eksempel krav i regnskapslovgivningen, og for å overholde andre pålegg fra offentlige myndigheter, herunder
i. utlevering av persondata til politi, domstoler eller andre offentlige myndigheter med hjemmel til å anmode om utlevering
ii. Lovpålagt utlevering til nummeropplysningsformål

3.3 – Spesifikt for Hudya Power

i) Administrere kundeforholdet; Dette kan innebære behandling av personopplysninger som navn, e-postadresse, telefonnummer, fødsels- og personnummer, målepunktnummeret på strømmåleren din og adressen for hvor måleren er installert. Denne informasjonen er i sentrale registre knyttet til enten fødselsdatoen eller personnummeret ditt. Vi trenger også informasjon om måleren din, historisk årsforbruk, samt kWh-forbruk sammen med kostpris pr kWh (spot). Vi bruker denne informasjonen for å gjennomføre leverandørbytte, beregne forbruket ditt og lage månedlige regninger. Vi bruker også informasjon til å gi deg tips og bedre informasjon. Behandlingen bygger på avtale med kunden, og samtykke (der slikt samtykke er nødvendig).

3.4 – Spesifikt for Hudya Mobil

i) Administrere kundeforholdet; Dette kan innebære behandling av personopplysninger som navn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer, kredittopplysninger, og fødsels- og personnummer. Hudya må verifisere at kunden er over 18 år og må importere din postadresse registrert i Folkeregistrert for å sende deg SIM-kort og annen relevant informasjon. Hudya kan foreta en kredittvurdering hos et kredittopplysningsbyrå for å verifisere at kunden til enhver tid er betalingsdyktig. Hudya må også verifisere korrekt eier av telefonnummeret for å overføre dette til Hudya. Behandlingen bygger på avtale med kunden og samtykke (der slik samtykke er nødvendig).

3.5 – Spesifikt for Payr

i) Administrere kundeforholdet gjennom Payr App. Dette kan innebære behandling av personopplysninger som navn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer, kort- og kontoopplysninger og betalingsopplysninger. Behandlingen er nødvendig for at Payr skal gjennomføre betalinger på dine vegne. Vi behandler også fødselsnummer og PIN-kode for identifisering og for å beskytte både deg og Payr mot misbruk. Behandlingen bygger på avtale med kunden og samtykke (der slikt samtykke er nødvendig).

ii) Savr: Dersom du har aktivert tjenesten Savr (tidligere Smarte Regninger) vil vi behandle fakturadetaljer og tilleggsinformasjon for å finne mer passende og bedre leverandører og produkter for deg. Slik fakturainformasjon kan knytte seg til strømleverandør, strømprodukt og forbruk, mobiloperatør, mobilabonnement og forbruk, bank, låneprodukt, lånebeløp og rente, forsikringsselskap, forsikringsprodukt og forsikringsvilkår. Behandlingen bygger på ditt samtykke, avgitt i forbindelse med at du aktiverte tjenesten.

iii)Bruk av Payr App. Payr App trenger ulike tilganger til din mobiltelefon for at tjenesten skal fungere med optimal funksjonalitet. Dette kan innebære tilgang til bilder, kamera, bakgrunnsoppdatering, varslinger og mobildata. Behandlingen er nødvendig for at du skal kunne hente ut betalingsinformasjon, sjekke status for betalinger du har gjort og motta melder fra tjenesten og for at du skal kunne bruke appen uten nettverkstilgang. Behandlingen bygger på kundens samtykke. Ved bruk av Payr App registreres også bruksdata, herunder mobil enhet, operativsystem og IP-adresse. Slike data kan bli benyttet i forbindelse med kundeservice initiert av deg.

3.6 – Spesifikt for Aconto og Bankpartner

i) Besvarelse av henvendelser; for å motta og besvare din henvendelse til Aconto eller Bankpartner om å innhente finansieringstilbud. Dette kan innebære behandling av personopplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse, fødsels- og personnummer, kredittopplysninger, familieforhold, gjeld- og inntektsopplysninger, type bosted, utdannelse og arbeidsgiver, statsborgerskap, kontonummer for utbetaling av lån og andre personopplysninger som oppgis i forbindelse med henvendelsen. Når du oppgir personopplysninger for at vi skal innhente finansieringstilbud fra tredjeparter, vil vi benytte personopplysninger til å innhente det best mulige tilbudet. Vi vil også benytte din kontaktinformasjon for å holde deg orientert om våre tilbud, tjenester og nyheter. Behandlingen bygger på avtale med kunden og samtykke som kunden har avgitt der samtykke er nødvendig. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at Aconto og/eller Bankpartner ikke kan besvare henvendelsen og dermed heller ikke innvilge lån.

3.7 Spesifikt for Hudya Forsikring

i) Besvarelse av henvendelser; for å motta og besvare din henvendelse til Hudya Forsikring om å innhente forsikringstilbud. Dette kan innebære behandling av personopplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse, fødsels- og personnummer, kredittopplysninger, familieforhold, gjeld- og inntektsopplysninger, type bosted, størrelse på bolig og fritidsbolig, brannsikringstiltak, alarm, type bil, type båt, arbeidsgiver, statsborgerskap og andre personopplysninger som oppgis i forbindelse med henvendelsen. Når du oppgir personopplysninger for at vi skal innhente forsikringstilbud fra tredjeparter, vil vi benytte personopplysninger til å innhente det best mulige tilbudet. Vi vil også benytte din kontaktinformasjon for å holde deg orientert om våre tilbud, tjenester og nyheter. Behandlingen bygger på avtale med kunden og samtykke som kunden har avgitt der samtykke er nødvendig. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at Hudya ikke kan besvare henvendelsen og dermed heller ikke tilby forsikring.

4 – Oppbevaring av personopplysninger

Hudya vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålene personopplysningene ble samlet inn for, som beskrevet over. Hudyas policy er at du eier dine personopplysninger. Dersom behandlingen beror på samtykke, vil behandlingen opphøre og opplysningene slettes, når du trekker ditt samtykke tilbake. Du kan til enhver tid trekke ditt samtykke tilbake. Dersom du ber oss om å slette din profil eller du sier opp ditt kundeforhold, vil Hudya slette eller anonymisere dine personopplysninger når kundeforholdet opphører. Det vil imidlertid kunne være nødvendig å beholde enkelte personopplysninger som følge av lovpålagte krav som Hudya er underlagt eller som følge av behov for å ivareta andre rettslige forpliktelser eller rettigheter.

Søker du på en stilling hos oss, vil vi oppbevare personopplysningene så lenge rekrutteringsprosessen pågår. Dersom søkeren ikke ansettes, vil vi slette personopplysningene senest innen ett år fra stillingen ble tilsatt, med mindre det gis samtykke til lengre oppbevaring. Ved ansettelse, vil personopplysningene i din søknadsdokumentasjon reguleres av personvernerklæringen som gjelder for våre ansatte.

5 – Beskyttelse av personopplysninger

Hudya tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger. Hudya er svært bevisst på at all informasjon som er personlig eller kan knyttes tilbake til deg skal behandles på en forsvarlig og sikker måte. Før vi behandler informasjon om din bruk av våre nettsider og/eller applikasjoner for å forstå bruksmønstre og forbedre våre tjenester, vil vi for eksempel sørge for at dine personopplysninger er irreversibelt anonymisert.

6 – Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

6.1 Generelt om Hudyas utlevering av personopplysninger

Hudya består av flere selskaper som leverer ulike tjenester. Vårt motto er alt på et sted. For flere av våre kunder vil det derfor eksistere avtaler med flere Hudya-selskaper, eller det vil kunne være aktuelt å inngå slike avtaler. Dine personopplysninger vil derfor kunne deles mellom de ulike Hudya-selskapene, i den grad det er nødvendig for å gi deg tilbud som du har bedt om, inngå eller administrere avtaler du har inngått eller ønsker å inngå eller lignende. Formålet er å gjøre ting enklere for deg, og slik deling vil være basert på ditt samtykke.

Hudya vil også kunne dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere innen mobil, forsikring, strøm og finansiering. Slik deling er typisk basert på din forespørsel om innhenting av tilbud, f.eks. der du har bedt oss om å innhente tilbud for refinansiering av ditt boliglån.

Med kundens samtykke kan vi videre dele opplysninger som brukeradferd, navn og e-postadresse med tredjeparter for å skreddersy kommunikasjon og markedsføring.

Vi vil også kunne dele dine personopplysninger med våre underleverandører (databehandlere), som leverer tjenester vi er avhengig av for å levere våre tjenester til deg. Forholdet til slike databehandlere vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd.

Utover tilfellene beskrevet over, vil Hudya bare utlevere dine personopplysninger til tredjeparter dersom vi har et rettslig grunnlag for slik utlevering, for eksempel ved lovpålagt rapportering av mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Dine personopplysninger kan være gjenstand for behandling eller lagring utenfor EU/EØS. Hudya vil i så fall sikre at dine personopplysninger er underlagt tilstrekkelige sikkerhetsgarantier, gjennom bruk av EUs standardvilkår for slik overføring, overføring til selskaper underlagt Privacy Shield-sertifisering, eller ved overføring til land som er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen. Dersom du ønsker mer informasjon om overføring utenfor EU/EØS, kan du ta kontakt med oss ved å bruke kontaktinformasjonen i punkt 1.

7 – Andre nettsteder og sosiale medier

Våre nettsider kan inneholde linker eller henvisninger til andre nettsteder. Disse nettstedene har egne personvernerklæringer som gir informasjon om hvordan nettstedene driftes og hvordan personopplysninger innhentes og behandles. Hudya anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.

Når du «liker» eller blir medlem av Hudyas Facebook-side eller Hudyas sider på andre sosiale medier, vil dette deles med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder for annen aktivitet på Hudyas sider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Den relevante plattformen vil være ansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkeltes plattformens personvernerklæring.

8 – Dine rettigheter

Personvernregelverket gir deg en rekke rettigheter, som vi ønsker å gjøre deg klar over. Dersom vilkårene er oppfylt kan du:

i) kontakte oss for å få en oversikt over hvilke personopplysninger vi har lagret om deg,
ii) kontakte oss for å be om at lagrede opplysninger endres eller oppdateres, eller at vi retter opp eventuelle feil i opplysningene,
iii) be oss om å slette opplysninger du ikke synes at det er nødvendig at vi har,
iv) be oss om informasjon om retten til å begrense behandling av personopplysninger og motsette deg behandling av personopplysninger,
v) kontakte oss for å utøve din rett til dataportabilitet,
vi) kontakte Datatilsynet for å fremme klage over vår behandling av dine personopplysninger dersom du mener at vi ikke overholder regelverket. Vi hadde imidlertid satt veldig stor pris på om du kontaktet oss først, så vi kan rette opp i det du mener er feil.
vii) på ethvert tidspunkt trekke ditt samtykke tilbake (med virkning for behandlinger som er basert på ditt samtykke).

Særlig informasjon ved bruk av Payr App; Du kan få oversikt over en del personopplysninger vi har lagret om deg under Profil i appen. Ved innsyn i øvrige registrerte personopplysninger må du kontakte Payr. Du kan også endre all informasjon du har oppgitt ved registrering av Profil, samt trekke tilbake ditt samtykke om bruk av personopplysninger, inne i appen.

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, se vår kontaktinformasjon i punkt 1.

9 – Endringer i personvernerklæringen

Vi klarer ikke å tenke på alt, og på ett eller annet tidspunkt vil vi nok bli nødt til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. En oppdatert versjon av personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig på våre nettsider, så du bør holde deg oppdatert der. Hvis vi gjør endringer som krever at du eksplisitt godtar endringene, vil vi informere deg om dette og be om ditt samtykke.

 

Hudya Group AS

Org. nr. 916 845 782

Henrik Ibsens gate 100

0255 Oslo

kundeservice@hudya.no