Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Om Hudya Forsikring

Ofte stilte spørsmål

Hudya Forsikring

Levert av Frende

Om samarbeidet mellom Hudya og Frende
Hudya er registrert som forsikringsagent for Frende Skadeforsikring AS og Frende Livsforsikring AS (samlet kalt Frende). Oversikt over Frendes forsikringsagenter finnes på frende.no.

Ved salg av forsikring for Frende Skadeforsikring mottar vi i Hudya nysalgsprovisjon på 30 % av betalt premie. Det mottas porteføljeprovisjon på 3 %, og bestandsøkningsprovisjon på 5 %. Lønnsomhetsprovisjon mellom 1-5 % mottas dersom regnskapsprosent er mellom 75 og 55 %. For helseforsikring mottas 11 % porteføljeprovisjon. Ved salg for Frende Livsforsikring mottas nysalgsprovisjon på 30 % og porteføljeprovisjon på 5 %.

Vi benytter Frendes produkter og datasystem vederlagsfritt i vår rådgivning ved salg av forsikringsløsninger.

Hudya har ikke direkte eller indirekte eierinteresse i Frende. Frende har ikke direkte eller indirekte eierinteresser i Hudya.

Ved tvister

Vi gjør oppmerksom på at det finnes et bransjebasert utenrettslig tvisteløsningsorgan som behandler forsikringssaker.

Finansklagenemnda (FinKN)
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo