Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Prisendringer fra 1. juli 2020

Prisendringer

Følgende priser endres fra 1. juli 2020:

Abonnementspriser fra 1. juli 2020

Abonnement Ny månedspris
Basis 49
Medium 89
500 MB 109
Barn 1 GB 119
Hudya 1 GB 149
Hudya 2 GB 199

Spesialnummer fra 1. juli 2020

Nummer Pris oppkobling Pris per minutt
Opplysningen Samisk 1860 8,30 21,60
Opplysningen 1880 24,60 34,70
Opplysningen 1881 22,30 34,60
Opplysningen 1882 22,30 34,60
Opplysningen 1885 19,20 26,30
Opplysningen 1888 31,80 15,80
Opplysningen 1890 22,30 24,80
Sett over fra alle opplysningstjenester 19,80 0,00
Nr.opplysning IN 1945 (Telenor opr.opplysning) 1,99 0,99
116 xxx (Harmonized European Short Codes) 1,99 0,99
810 xx xxx 0,00 0,00
811 xx xxx – 814 xx xxx 1,99 0,99
819 xx xxx 1,99 0,99

Maritime Communications Partner as (MCP) fra 1. juli 2020

Bruk av data 29

MCP Offshore (Norsk kontinentalsokkel) fra 1. juli 2020

Bruk av data 2,49

AT&T Cingular Ships, WMS (Wireless Maritime Services) og On-Waves fra 1. juli 2020

Bruk av data 55

Fly – AeroMobile (Norway) fra 1. juli 2020

Bruk av data 4,99

Priser for samtaler fra Norge til satellittelefoner fra 1. juli 2020

Nummer Pris oppkobling Pris per minutt
Aeromobile 1,99 10,60
Globalstar 1,99 29,60
Inmarsat Aero 1,99 59,80
Inmarsat B 1,99 25,90
Inmarsat B GAN 1,99 46,60
Inmarsat HSD 1,99 78,40
Inmarsat B GAN HSD 1,99 61,10
Inmarsat GAB/Fleet/swift 1,99 74,40
Inmarsat M 1,99 25,60
Inmarsat Mini-M 1,99 25,60
Iridum 8816 1,99 38,40
Iridum 8817 1,99 40,20
MCP 1,99 14,50
Onair 1,99 19,90
Oration 1,99 29,50
Satellite Services COM4 M2M Non-Geografic 1,99 0,99
Satellite Services Germany Non-Geografic 1,99 0,99
Satellite Services Orange Non-Geografic 1,99 0,99
Telenor Connexion (M2M) 1,99 1,99
Thuraya UAE 1,99 14,40
United Nations 1,99 0,49
Vodafone M2M 1,99 2,99