Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Jeg har blitt belastet av en innholdstjeneste med et firesifret nummer. Hva er det?

En innholdstjeneste er digitalt innhold som kjøpes og betales via mobilen, som regel via 4- eller 5-sifrede nummer.

Eksempler på innholdstjenester er stemmeavgivning via mobil, spill,
mobilbetaling for annonser, bompasseringer, parkering, strømme- og varslingstjenester eller donasjoner til veldedige organisasjoner.

Noen innholdstjenester fungerer som abonnement, så vær oppmerksom på bindings- eller avtaletid. Prisene bestemmes av den enkelte tilbyder.

Hudya viderefakturerer kun kostnaden for tjenesten, og har dessverre ingen kontroll over belastninger fra slike innholdstjenester.

Hvordan finner jeg ut hvem som har belastet meg?
Du kan se om du finner nummeret som har belastet deg på f. eks. strex.no02139.info/ring/ eller innholdstjenester.no/.

Der kan du også finne kontaktinformasjon til selskapet som leverer innholdstjenester og eier nummeret du har fått belastning for på din mobilfaktura.

Du skal kunne stoppe de aller fleste innholdstjenester ved å sende STOPP til avsendernummeret. Det skal også stå informasjon om hvordan du stopper tjenesten i hver melding du mottar fra innholdstjenesteleverandøren.

Sperr for innholdstjenester
Du kan sperre abonnementet ditt for innholdstjenester ved å kontakte Hudya kundeservice på tlf. 21 41 56 00 eller sende oss en e-post.