Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Hva er ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring dekker skader ved en plutselig, uforutsett begivenhet.

I forsikringsverdenen defineres en ulykke som:

«en skade på legemet forårsaket av en plutselig, uforutsett ytre begivenhet».

Med en ulykkesforsikring får du hjelp eller erstatning ved alvorlige skade dersom du eller den forsikrede skulle bli invalid eller ufør som følge av en ulykke.

Hva dekker en ulykkesforsikring?

Når du kjøper ulykkesforsikring, kan du som regel velge om du ønsker dekning mot ulykker kun i fritiden eller hele døgnet, inkludert tiden du er på jobb.

Du kan også velge om du vil forsikre deg ved og få erstatning ved:

• død
• medisinsk invaliditet (nedsatt funksjonsevne)
• erstatning for behandlingsbehov

Ved død utbetales forsikringssummen til de etterlatte.

Merk: Ulykkesforsikring dekker ikke invaliditet, død eller behandlingsbehov etter sykdom. Det betyr at man må ha vært utsatt for en ulykke for å få erstatning, og det er invaliditetsgraden som avgjør hvilken dekning man får.

Med en ulykkesforsikring får du erstatning som kan gjøre det litt lettere å leve med de økonomiske konsekvensene etter en ulykke.

Vanlige begrensninger i en ulykkesforsikring

De fleste forsikringsselskap har unntak for ulykker som oppstår i krigsområder man selv har oppsøkt eller i terrorutsatte områder.

Det samme gjelder for aktiviteter som for eksempel ekstremsport og kampsport, hvor aktiviteter som fallskjermhopp, hanggliding og dykking over 40 meter samt karate og boksing er typiske unntak.

Forsikringsselskapene har slike unntak i sine vilkår, og derfor er det viktig å sette seg inn i disse og spørre en forsikringsrådgiver om man ønsker å vite mer.

Hudya formidler forsikring levert av Frende, og vi viser til Frende Forsikrings til enhver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsproduktene selskapet tilbyr. Se frende.no