Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Hvorfor bør jeg kjøpe uføreforsikring?

En uføreforsikring gir deg utbetalinger i tillegg til ytelser fra NAV. Du bør ta utgangspunkt i din egen alder, inntekt og livssituasjon for å avgjøre om uføreforsikring er noe for deg.

Uføretrygden fra NAV vil for mange ikke være tilstrekkelig for å opprettholde levestandarden dersom man blir syk eller utsatt for en ulykke og ikke lenger kan jobbe.

Det normale er at uføretrygd utgjør 66 % av lønn opp til en øvre grense. En kjapp beregning vil for mange vise at et slikt kutt i inntekt vil gjøre det vanskelig å kunne leve som før, spesielt om man har gjeld eller forsørgeransvar.

Du vil finne hvor mye du vil få ved evt. uførhet ved beregninger fra NAV. Ut i fra de beregningene vil du kunne vurdere om du vil klare en evt. forsørgerbyrde og betale ned gjeld.

Er du avhengig av din egen inntekt, bør du vurdere uføreforsikring for å sikre den fremtidige inntekten din.

Uføreforsikring er spesielt viktig for deg som:

  • har gjeld på bolig, studier, bil, m.m.
  • har forpliktelser og forsørgeransvar for barn
  • er enslig forsørger
  • har partner uten høy inntekt
  • ikke har jobb (som hjemmeværende og studenter)
  • er selvstendig næringsdrivende med relativt lav næringsinntekt
  • ikke har oppsparte midler
  • ønsker å beholde boligen og ikke vil flytte dersom noe skulle skje

 

Hudya formidler forsikring levert av Frende, og vi viser til Frende Forsikrings til enhver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsproduktene selskapet tilbyr. Se frende.no