Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Hvordan beregnes pris på uføreforsikring?

Uføreforsikring er en forsikring av din fremtidige inntekt, og jo før du tegner denne, jo bedre. Men hvordan beregnes prisen på forsikringspremien?

 

Er du frisk og i arbeid og i yrkesaktiv alder, er uføreforsikring en god investering i din fremtidige inntekt. Har du gjeld eller forsørgeransvar, er det enda viktigere.

Uføreforsikringen gjelder ved både sykdom og ulykke, og kan bidra til at du kan beholde boligen din og opprettholde en akseptabel levestandard for deg og dine dersom du skulle bli syk eller komme ut for en ulykke som gjør at du ikke kan jobbe.

Når det gjelder pris på uføreforsikring, er det vanskelig å si konkret hva en forsikring vil koste den enkelte. Prisen fastsettes individuelt, og varierer ut ifra ditt behov, når i livet du kjøper forsikringen og fra hvilken tilbyder du kjøper den fra.

Her er en oversikt over hvilke faktorer som spiller inn på prisen:

 • Antall personer som forsikres
 • Alder på forsikrede
 • Helseopplysninger (f. eks. røyker/ikke-røyker)
 • Utdanning
 • Yrke
 • Husstandens totale inntekt
 • Forsikredes inntekt
 • Husstandens totale gjeld
 • Antall barn
 • Ønsket utbetalingstype (månedlig eller engangsutbetaling)
 • Ønsket utbetalingsbeløp
 • Antall ønskede betalingsterminer
 • Antall skader 3 siste år
 • Evt. betalingsanmerkninger 3 siste år
 • Rabattordninger i organisasjoner/ ved kjøp av flere forsikringer i samme selskap

De ulike forsikringsselskapene kan ha forskjellige vilkår på uføreforsikringene sine, og avtalene og prisen kan også variere, så derfor er det viktig å undersøke godt før du velger.

Hudya formidler forsikring levert av Frende, og vi viser til Frende Forsikrings til enhver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsproduktene selskapet tilbyr. Se frende.no