Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Hva koster en uføreforsikring?

Det er opplysninger om deg og helsetilstanden din samt hvilket forsikringsselskap du velger og dekningsgrad som avgjør hvilken pris du betaler for uføreforsikring.

Uføreforsikring står høyt på listen over anbefalte forsikringer.

Med en uføreforsikring på plass har du sikret inntekten din dersom noe skulle skje med deg slik at du blir langvarig syk og ikke kan jobbe.

Forsikringsselskapene tilbyr to typer uføreforsikring:

  • Engangsutbetaling
  • Månedlige utbetalinger

Det er vanskelig å si hva en uføreforsikring koster da dette beregnes individuelt, men det som påvirker forsikringspremien er følgende:

  • Alder
  • Yrke
  • Helsetilstand (nåværende tilstand og tidligere sykdom rapporteres i en helseerklæring)
  • Valgt forsikringssum – premie stiger i takt med valgt beløp
  • Valg av forsikringsleverandør og deres praksis, produkter og priser

Sjekk alltid vilkårene og sett deg godt inn i hva de betyr for deg. Det kan være lurt å kontakte flere selskap før du bestiller uføreforsikringen – slik at du får best mulig dekning for ditt behov.

Hudya formidler forsikring levert av Frende, og vi viser til Frende Forsikrings til enhver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsproduktene selskapet tilbyr. Se frende.no