Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Tips ved kjøp av innboforsikring

Skal du kjøpe innboforsikring? Se hvorfor du bør du skaffe deg oversikt over verdien av eiendelene dine før du kjøper forsikringen.

Innboforsikringen skal dekke verdien av alt du har av innbo og løsøre, og det er du selv som er ansvarlig for å velge riktig dekningsgrad.

Prisen på innboforsikringen er knyttet til forsikringssummen.

En vanlig feil mange gjør, er å anslå for lav verdi på innboet sitt. Det kan koste deg dyrt. Forsikrer du deg med et for lavt beløp, kan du risikere å ikke få full erstatning.

Start med å skaffe deg oversikt over verdien av eiendelene dine.

Her er noen tips til ting du bør tenke på:

 • Hvor mange skal forsikres?
  Er det bare dine egne ting som skal forsikres, eller skal du kjøpe forsikring som gjelder for flere? Forsikringssummen øker i takt med antall forsikrede i husstanden.
 • Vær realistisk når du verdivurderer eiendelene dine, og ikke undervurder!
  Hva eier du av innbo og løsøre, og hva vil det koste å kjøpe nytt? Det er gjenskaffelsesverdien som må ligge til grunn når du setter forsikringssum på innboet ditt. Summer opp verdien av alt du eier av møbler, elektriske artikler, smykker, sko, klær, sykler, sportsutstyr, verktøy, m.m.).
 • Har du verdifulle enkeltgjenstander som du vil sikre ekstra?
  Sjekk vilkårene for å avdekke om det er øvre grense for verdi av enkeltgjenstander, som for eksempel bunad med alt tilbehør. Vurder en egen tilleggsforsikring for
 • Er du av den uheldige typen?
  En ekstra uhellsdekning kan være en lønnsom investering hvis noe skulle skje som ikke dekkes av en standard innboforsikring.
 • Hvordan er vilkårene ved flytting?
  Det kan være forskjell på om man er dekket ved flytting, avhengig av om man flytter selv eller bruker et profesjonelt flyttebyrå. Husk også å melde fra til forsikringsselskapet at du flytter, da innboforsikringen er knyttet til adressen du opprettet den på.


Hudya formidler forsikring levert av Frende, og vi viser til Frende Forsikrings til enhver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsproduktene selskapet tilbyr, se frende.no.