Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Hva kan jeg forvente at innboforsikring dekker?

Innboforsikring skal dekke det du har av innbo og løsøre ved vann-, brann- og naturskader, tyveri og hærverk, og ofte er rettshjelp og erstatningsansvar inkludert.

Med en innboforsikring sikrer du eiendelene dine, slik at du kan erstatte innbo og løsøre ved tap og skade.

Typiske skader er:

 • vannskader
 • brannskader
 • naturskader
 • tyveri
 • hærverk og skadeverk

Dersom du skulle få bruk for innboforsikringen, bør den dekke hva det koster å kjøpe igjen de tingene som har gått tapt i en brann, blitt stjålet eller ødelagt av vannskader.

Sett riktig gjenkjøpsverdi

Det er forsikringsselskapene som setter vilkårene og definerer dekninger og erstatningssummer i selve innboforsikringen, men det er du selv som har ansvaret for å sette riktig forsikringssum.

En vanlig feil mange gjør, er å sette for lav verdi på innboet og velge for liten forsikringssum.

En av grunnene er nok at premien på innboforsikringen øker i takt med størrelsen på forsikringssummen,  men en annen mer nærliggende årsak er at det ikke er så lett å estimere verdien på alt man eier.

Det kan være greit å tenke på at det man sparer hundrelapper på i premie ved å velge for lav forsikringssum i forhold til hva man eier, kan man tape mangfoldige tusenlapper på dersom uhellet er ute, fordi erstatningssummen ikke er stor nok til å erstatte det som er tapt.

Så her er det viktig å finne ut hva du har behov for, og sette riktig forsikringssum.

«Sofaen er jo så gammel»

En annen, vanlig misforståelse er at man tenker at ting ikke har noe særlig verdi fordi de begynner å bli gamle og slitt.

Ta for eksempel sofaen. Det er lett å tenke at «sofaen min er så gammel, den er ikke er verdt så mye». Det du heller skal tenke, er «hva vil det koste å kjøpe en tilsvarende, ny sofa»?

Så trikset er å ta en skikkelig vareopptelling og finne den riktige gjenkjøpsverdien av innboet ditt når du skal fastsette forsikringssummen.

Standarddekning

De fleste forsikringsselskapene har en standarddekning og en utvidet dekning.

En standard innboforsikring dekker som regel skade på innbo ved plutselige og uforutsette hendelser som:

 • vannskader
 • brannskader
 • naturskader
 • tyveri
 • hærverk og skadeverk

Det er alltid viktig å sette seg inn i hva slags skader av ovenfor nevnte typer som forsikringen dekker og ikke dekker.

I tillegg er ofte rettshjelp og erstatningsansvar inkludert i en standard innboforsikring, og noen selskap dekker også:

 • rådgivning og hjelp ved ID-tyveri og nettmisbruk
 • boutgifter dersom du må bo hjemmefra ved tyveri eller skader

Hva og hvilke summer som dekkes, avhenger av forsikringsselskapet du velger og vilkårene i forsikringsavtalen.

Utvidet dekning

I typiske utvidete dekninger kan du finne:

 • uhellsdekning – både hjemme og ute i verden
 • utvidete erstatningsgrenser for gjenstander og utvalgte kategorier av innbo
 • skader ved flytting

Den beste måten å sikre at du får riktig innboforsikring til riktig pris, er å kontakte forsikringsselskapet direkte og få hjelp av en forsikringsrådgiver.

Hudya formidler forsikring levert av Frende, og vi viser til Frende Forsikrings til enhver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsproduktene selskapet tilbyr, se frende.no.