Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Hvorfor trenger jeg hytteforsikring?

Nordmenns hyttevaner er viden kjent! Vi har mange hytter både ved sjøen og på fjellet , vi elsker hyttene våre og vi nyter tiden vi kan bruke der enten alene, med familien eller med venner. Derfor er det viktig å sikre stedet med en god hytteforsikring.

Svaret på spørsmålet om hvorfor du trenger hytteforsikring, er at forsikringspremien er en meget liten investering sammenlignet med hjelpen du får og kostnadene for reparasjon dersom noe skulle skje med hytta di!

Den lille premiesummen i måneden gir deg rett og slett økonomisk sikkerhet og litt ro i sjelen, og kan ses på som et sikkerhetsnett du legger rundt hytta.

Med en hytteforsikring sikrer du det deilige fristedet til deg og din familie ved alt fra:

• brann
• tyveri
• hærverk
• naturskader som flom og lynnedslag

Har du ekstra behov for sikkerhet, kan du også utvide dekningen til å gjelde enda flere uforutsette hendelser som:

• sopp- og råteskader
• skadedyr
• lekkasjer
• tapte utleieinntekter
• skader pga. håndverkerfeil.

Ta en gjennomgang av hytta og tenk gjennom ulike scenarier og hva som det vil være viktig for deg å forsikre deg mot. En tommelfingerregel er å tenke gjennom hva hytta er verdt, og veie forsikringspremien opp mot hva hytta er verdt slik den står.

Få god sinnsro med hytteforsikring

Et annet aspekt er at du, som de fleste nordmenn, kanskje har et spesielt emosjonelt forhold til hytta?

Mange har arvet hytta, og har en nær tilknytning til stedet med mange gode minner gjennom år og generasjoner. Andre har spinket og spart, og fått oppfylt drømmen om en hytte som oppfyller alle krav til et tilholdssted for ferie og rekreasjon i årevis fremover.

Dersom det skulle skje noe med hytta, er det godt å vite at med en god hytteforsikring får du erstatning og økonomisk hjelp til å igangsette reparasjoner og gjenoppbygning om det verste skulle skje.

Det er i alle fall en veldig god, praktisk trøst.

Husk også å forsikre innboet i hytta.

Hudya formidler forsikring levert av Frende, og vi viser til Frende Forsikrings til enhver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsproduktene selskapet tilbyr. Se frende.no