Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Hvorfor trenger jeg husforsikring?

En husforsikring – også kalt villaforsikring eller boligforsikring – dekker skade på bygningen du bor i. Er du huseier, trenger du en husforsikring dersom noe skulle skje.

Det er ikke lovpålagt med husforsikring, men i praksis er det helt nødvendig.

Årsaken er at det i de fleste store, uforutsette skadetilfeller som f. eks. brann, vann- og rørskader, naturskader og hærverk/tyveri dreier seg om så store verdier at de færreste vil klare seg økonomisk uten en god forsikring i bakhånd dersom noe skulle skje.

En husforsikring dekker selve bygningen. Det forsikringselskapene i prinsippet gjør når de setter en forsikringssum, er å vurdere hvor mye det vil koste å bygge boligen fra grunnen av i dag .

De fleste forsikringsselskaper har en standard dekning samt en utvidet dekning, som gjerne kalles super- eller plussdekning.

I tillegg kan du også kjøpe tilleggsdekninger, for eksempel for å forsikre deg mot råte- og soppskader.

Hva dekker husforsikring?

Vilkår og dekninger vil variere fra selskap til selskap, men en standard husforsikring skal normalt dekke følgende – merk deg at spesifikasjoner og unntak er grundig nedfelt i vilkår hos det enkelte selskap:

 • brann og naturskader (som flom, lynnedslag, skred)
 • vann- og rørskader (som brudd på rørledninger)
 • innbrudd, tyveri og hærverk
 • ansvar
 • rettshjelp

Når du skal velge forsikring, bør du studere vilkårene nøye, for å få oversikt over hva forsikringene dekker, og hvordan selskapene beregner dekningene.

Det kan også være at du dekker ditt forsikringsbehov best ved å velge en utvidet husforsikring eller ved å kjøpe tilleggsdekninger utover standard.

Husk også å sørge for en egen innboforsikring for innbo og løsøre som ofte ikke er inkludert i husforsikringen. Har du ekstra verdifulle gjenstander, kan du sikre disse ekstra med en verdigjenstandsforsikring.

Typiske tilleggsdekninger

De fleste forsikringsselskap tilbyr en rekke tilleggsdekninger utover standard og utvidet dekning. Det kan være forsikringer som dekker:

 • råte- og skadedyr
 • utleie (som tapte husleieinntekter ved skade og skadeverk etter utleie)
 • vannlekkasjer
 • håndverkerfeil
 • skade på hageanlegg
 • påbygg, anneks og garasje m.m.

Mye å huske på? Husk at en dyktig forsikringsrådgiver vil hjelpe deg med å avdekke ditt forsikringsbehov. Så sover du sikkert litt bedre også.

Hudya formidler forsikring levert av Frende, og vi viser til Frende Forsikrings til enhver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsproduktene selskapet tilbyr. Se frende.no