Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Hvorfor trenger jeg dødsfallsforsikring?

Med en dødsfallsforsikring kan du sikre dine etterlatte og gi dem økonomisk trygghet dersom det verste skulle skje og du skulle falle fra.

Når du kjøper en dødsfallsforsikring sikrer du, dersom du skulle dø, at dine etterlatte får utbetalt en engangssum slik at de kan betjene gjeld og håndtere løpende utgifter, for eksempel for å beholde hjemmet.

Hensikten med en dødsfallsforsikring er å sørge for trygghet og sikkerhet for dine nærmeste, slik at de slipper økonomiske utfordringer i en ellers vanskelig tid.

Det er du selv som velger hvem som skal få forsikringssummen, og hvor høy denne skal være. En pekepinn på summens størrelse er at den skal harmonere med de utgiftene og forpliktelsene som du og dine har i dag.

Når du velger forsikringssum til dødsfallsforsikringen din, bør du ta høyde for din økonomiske og familiære situasjon, som:

  • inntekt
  • formue
  • gjeld
  • antall felles barn og særkullsbarn
  • ektefelle
  • samboer
  • særeie
  • alder på de etterlatte

Et godt tips er at du minimum velger en forsikringssum tilsvarende din egen andel av felles gjeld.

Det vanligste er at den avtalte forsikringssummen går til ektefelle eller barn for å sikre dem økonomisk, men i prinsippet er det helt opp til deg hvem som skal få pengene.

Dersom du ønsker at noen andre enn ektefelle eller barn skal få utbetalingen, må denne/disse personen/-e begunstiges når du kjøper forsikringen.

Merk også at en dødsfallsforsikring med en navngitt begunstiget overstyrer et testamente.

Trenger du tips og råd om kjøp av dødsfallsforsikring?  En forsikringsrådgiver kan hjelpe deg med råd og kunnskap, og stille spørsmål så du får riktig forsikringssum.

Hudya formidler forsikring levert av Frende, og vi viser til Frende Forsikrings til enhver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsproduktene selskapet tilbyr, se frende.no.