Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Hvem bør kjøpe dødsfallsforsikring?

Hvem bør kjøpe en dødsfallsforsikring?

De fleste som lever i et parforhold vil ha behov for en dødsfallsforsikring, enten fordi man har felles gjeld og/eller fordi man har forsørgeransvar.

Hvis en av to forsørgere i en familie faller fra, vil de faste utgiftene for de etterlatte være de samme, mens inntekten halveres. Om en eneforsørger dør, er det kritisk for etterlatte barn og en dødsfallsforsikring vil være svært viktig.

En dødsfallforsikring er med på å sikre den fremtidige økonomien til de som blir igjen.

I dagens familiekonstellasjoner, hvor mange både har felles barn og barn fra tidligere forhold, kan det være et ekstra stort behov for en dødsfallsforsikring, blant annet for å løse ut andre arvinger og ha mulighet for å beholde boligen.

Single uten barn trenger normalt ingen dødsfallsforsikring.

Hudya formidler forsikring levert av Frende, og vi viser til Frende Forsikrings til enhver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsproduktene selskapet tilbyr, se frende.no.