Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Hva skal utbetalingen fra dødsfallsforsikring brukes til?

De som mottar en engangsutbetaling fra en dødsfallsforsikring kan bruke pengene etter eget ønske.

Det vanligste er å bruke utbetalingen til å holde økonomien i gang etter dødsfallet, og:

  • nedbetale gjeld
  • kompensere for inntekten til avdøde
  • dekke løpende og faste utgifter
  • ha råd til å jobbe mindre for å ta seg av barn
  • etter- og videreutdanning
  • flytte/bytte bolig
  • kjøpe ut arvinger og beholde bolig

Forsikringsselskapene krever en helseerklæring fra den som kjøper dødsfallsforsikringen, og det er helsetilstanden i kjøpsøyeblikket som er avgjørende.

Tips:
Det kan være vanskelig å vite hva du bør tenke på når du kjøper en dødsfallsforsikring. Kontakt en forsikringsrådgiver som kan bidra med råd og kunnskap, og stille deg spørsmål slik at du tar høyde for de riktige tingene når du bestemmer forsikringssum.

Hudya formidler forsikring levert av Frende, og vi viser til Frende Forsikrings til enhver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsproduktene selskapet tilbyr, se frende.no.