Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Hvordan fungerer bonus på bilforsikring?

Bonus på bilforsikring er hvor stor rabatt du får når du kjører skadefritt i forsikringsåret. Jo flere år som går uten skade, jo mer rabatt får du.

Sjåfører som kjører skadefritt blir premiert med en bonusordning av forsikringsselskapene fordi de slipper utbetalinger etter skade.

Bonusordningen er en økonomisk kompensasjon for skadefri kjøring, ved at skadefrie sjåfører betaler mindre i årlig forsikringspremie for dekningene ansvar, delkasko og kasko.

Slik fungerer bilbonussystemet

De fleste forsikringsselskapene følger det samme systemet for bonusordning, med noen forskjeller på hvor raskt du kan opptjene bonusen.

Typiske steg i en bilbonusordning:

  • Som ny bilforsikringskunde får du som oftest en startbonus på din første bil. Den kan ligge på mellom 20 til 50 % (sjekk vilkår hos det enkelte forsikringsselskap).
  • Er du fersk, ung bilist som skal forsikre din første bil, kan du ofte få en litt høyere premie eller høyere egenandel. Noen selskaper belønner unge, dyktige sjåfører ved å tilby ungdomsbonus til sjåfører som har bidratt til skadefri kjøring av foreldrenes bil (om de er forsikret i samme selskap).
  • Du får som regel 10 % bonus for hvert år du kjører skadefritt helt til du når 70 % bonus.
  • Når du har hatt 70 % bonus i tre til fem skadefrie år, rykker du opp til 75 % bonus, som er toppbonus for de aller fleste. Noen selskaper har toppbonus på 80 %.
  • Når du har nådd 75 % bonus, er det variasjon mellom selskapene i antall år som kreves med skadefri kjøring før man slipper bonustap ved første skade. Denne servicen får du som regel etter tre til fem år avhengig av hvilket selskap du er forsikret hos.

Tap av bonus

Hvis du er skyld i en skade og benytter deg av bilforsikringen, mister du bonus på bilforsikringen din og rykker nedover på bonusskalaen. Det betyr at du må betale høyere premie på bilforsikringen i årene som kommer.

De fleste forsikringsselskapene praktiserer et bonustap på inntil 30 % ved skade som du er skyld i, og dette gjelder som regel fra neste forsikringsår.

Her er et eksempel:

En bilist har 60 % bonus på bilforsikringen sin. Han krasjer, har skyld i skaden og benytter seg av bilforsikringen sin for å reparere skadene. Bonusen går ned til 30 % det neste året. Uten skade ville han gått opp til 70 %. Differansen er da på 40 prosentpoeng.

Hudya formidler forsikring levert av Frende, og vi viser til Frende Forsikrings til enhver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsproduktene selskapet tilbyr, se frende.no.