Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Hvordan får jeg bonus på bilforsikring?

Sjåfører som kjører skadefritt belønnes med bonus som gir rabatt på bilforsikringspremien.

Pris på bilforsikring fastsettes individuelt av faktorer som bileiers/sjåførs alder, adresse, bilmerke, modell og årgang, årlig kjørelengde, valgt egenandel, sikkerhetsutstyr og parkeringsfasiliteter.

Men en av faktorene som påvirker prisen mest, er bonusen din.

Kjører du skadefritt over en lengre periode, får du bonus på bilforsikringen din. Det betyr  rabatt og dermed lavere pris på den årlige premien.

Slik fungerer bilbonussystemet

Bilbonusen gjenspeiler skadehistorikken din. Har du kjørt skadefritt over tid, belønnes du med lavere forsikringspremie.

Her er en oversikt over den raske bonusordningen i forsikringen du får hos Hudya – levert av Frende:

Startbonus
Alle nye forsikringskunder får en startbonus når de forsikrer sin første bil.

Rask opptjening av bonus
For hvert forsikringsår du kjører skadefritt, får du 10 % bonus årlig helt til du når 70 % bonus. Kjører du uten skade i ytterligere tre år med 70 % bonus, økes rabatten til 75 %.
Kjører du tre år med 75 % bonus, unngår du bonustap på første bilskaden som oppstår etter det, og forsikringen fornyes på 75 % bonus, 1. år.

Tap av bonus
Dersom du får en skade og ønsker at forsikringsselskapet skal dekke skaden, reduseres bonusen din.
Derfor er det alltid fornuftig å regne på om det lønner seg å benytte seg av forsikringen ved skade, sett opp mot kostnaden ved tap av bonus, eller om det er rimeligere å dekke skaden utenom forsikringen. Dette er en vurderingssak og opp til hver enkelt.

Skader som ikke gir tap av bonus

Ikke alle skader medfører bonustap, og her er en oversikt:

  • Tyveri
  • Brann
  • Glassruteskade
  • Veihjelp
  • Kollisjon med dyr
  • Naturskade
  • Første skade med toppbonus på 75 % i over tre år – forsikring fornyes på 75 % bonus, 1. år.

Hudya formidler forsikring levert av Frende, og vi viser til Frende Forsikrings til hver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsproduktene selskapet tilbyr, se hudya.no.