Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Trenger man barneforsikring til barnet sitt?

Når du kjøper barneforsikring, sikrer du både barnet og familien økonomisk ved ulykke og sykdom.

For alle foreldre som bor i Norge, et land med gode trygdeordninger, er det legitimt å spørre om man behøver barneforsikring.

Svaret er at en barneforsikring gir en ekstra sikkerhet hvis noe skulle skje med barnet, fordi man sikrer både barnet og familien økonomisk utover de ytelsene man har rett på fra det offentlige.

Barneforsikringen er dermed et supplement til de offentlige trygdeordningene på kort og lang sikt:

  • På kort sikt sikrer en god barneforsikring familiens økonomi med erstatninger som for eksempel dagpenger ved sykehusopphold, dekning av behandlingsutgifter og tilskudd ved ombygging av bolig.
  • På lang sikt sikrer en god barneforsikring barnet økonomisk ved inntektsbortfall grunnet uførhet i ung alder og erstatning ved medisinsk invaliditet.

Over 50 % av alle barn i Norge er forsikret med en egen barneforsikring.

Forbrukerrådet trekker frem uføredekning som den viktigste dekningen i en barneforsikring, og det er derfor noe du bør se spesielt etter når du velger leverandør av barneforsikring.

Hva innebærer barneforsikring med uføredekning?

En barneforsikring med uføredekning er spesielt rettet mot barnet og barnets fremtidige økonomi.

  • Slike uføredekninger kalles ofte uførerente eller uførepensjon.
  • Uføredekningen forsikrer barnet ved fremtidig inntektsbortfall dersom noe skulle skje i ung alder og medføre uførhet.
  • Uføredekninger gir årlige eller månedlige utbetalinger opp til den forsikrede fyller 67 år.

Har du spørsmål om hvorfor du bør velge barneforsikring og hva du bør være oppmerksom på?

Hudya anbefaler at du kontakter en dyktig forsikringsrådgiver som vil gi deg råd og svare på spørsmålene dine.

Hudya formidler forsikring levert av Frende, og vi viser til Frende Forsikrings til enhver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsproduktene selskapet tilbyr, se frende.no.