Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Hva er barneforsikring?

En barneforsikring er sammensatt av forskjellige dekninger som gir erstatning til barnet og familien dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom.

Poenget med en barneforsikring er å sikre både barnet og familien økonomisk dersom noe skjer med barnet. Disse ytelsene kommer i tillegg til de offentlige utbetalingene via NAV.

Barneforsikringen skal ha et kortsiktig og et langsiktig aspekt:

 • På kort sikt:
  Økonomisk hjelp til familien – f. eks. dagpenger til foreldre som må være mye borte fra jobb, dekking av behandlingsutgifter og utgifter ved ombygging av huset.
 • På lang sikt:
  Økonomisk støtte til barnet utover NAVs ytelser, som uførepensjon og erstatning ved medisinsk invaliditet ved ulykke og sykdom.

Den viktige uføredekningen

Det finnes ulike typer barneforsikringer på markedet, og de er satt sammen og vektet litt forskjellig.

Det som er viktig når du skal velge barneforsikring, er å undersøke om forsikringen har uføredekning som forsikrer barnets inntekt dersom noe skulle skje som medfører uførerhet i ung alder.

Uføredekningen er viktig fordi den er rettet mot barnet og barnets fremtidige økonomi.

Noen barneforsikringer har uføredekning, og andre har det ikke.

Slike uføredekninger i barneforsikringen, ofte kalt uførerente eller uførepensjon, dekker barnet ved uførhet i ung alder og fremtidig bortfall av inntekt, og gir årlige eller månedlige utbetalinger opp til fylte 67 år.

Typiske dekninger i en barneforsikring

En barneforsikring kan være sammensatt av en rekke dekninger, som:

 • uførepensjon eller uførerente: – årlig beløp utbetales til maksimalt 67 år
 • medisinsk invaliditet etter ulykke og sykdom
 • behandlingsutgifter etter ulykke
 • stønad til ombygging av bolig
 • engangsutbetaling ved alvorlige sykdommer
 • utbetaling av dagpenger til foreldre som er borte fra jobb ved lengre sykehusopphold for barnet
 • utbetaling ved dødsfall

Hvordan velge riktig barneforsikring?

Her er en huskeliste på hva du bør se etter når du velger barneforsikring:

 • Sjekk vilkår og dekningsgrad nøye så du vet hva du får for premien du betaler.
 • Vær spesielt oppmerksom på dekninger som uførepensjon/uførerente, dekning ved medisinsk invaliditet ved både sykdom og ulykke, engangsutbetaling ved utvalgte, alvorlige sykdommer og årlig premie på forsikringen.
 • Sjekk hvordan forsikringsselskapene regulerer utbetalingene i uføredekningen etter påbegynt utbetaling. Dette er viktig for å sikre at eventuelle utbetalinger ikke er statiske år etter år. Forsikringsselskapene benytter forskjellige reguleringsmetoder som det er lurt å sette seg inn i.
 • Sammenlign dekningene hos flere tilbydere for å få oversikt over hvilke som skiller seg positivt ut, både på kort og lang sikt.
 • Sjekk hva eksperter på området anbefaler. Det finnes flere best i test-undersøkelser og artikler publisert i media med oversikt over de ulike barneforsikringene og hvordan de slår ut i tester og undersøkelser.

Den beste måten å sikre at du får riktig barneforsikring til riktig pris, er å kontakte forsikringsselskapet direkte og få hjelp av en forsikringsrådgiver.

Hudya formidler forsikring levert av Frende, og vi viser til Frende Forsikrings til enhver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsproduktene selskapet tilbyr, se frende.no.