Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Er barneforsikring nødvendig?

Når du kjøper barneforsikring, bør du passe på at uføredekning er inkludert.

I velferdslandet Norge er det gode trygdeordninger som sikrer både unge og gamle ved sykdom og ulykke.

Er da barneforsikring nødvendig?

Faktum er at mange foreldre i Norge velger enda mer trygghet for barna sine,  og over 50 % av barn som bor i Norge er forsikret med en barne- og ungdomsforsikring.

En egen barneforsikring er et godt supplement og en ekstra sikkerhet for barnet ditt dersom det utsettes for en ulykke eller sykdom.

En av de aller viktigste elementene i en barneforsikring er uføredekning, ofte kalt uførepensjon eller uførerente.

En barneforsikring med uføredekning er et ekstra sikkerhetsnett fordi den sikrer barnet ditt økonomisk utover det som det offentlige utbetaler.

I praksis vil det si at dersom barnet ditt blir sykt eller kommer ut for en ulykke og blir ufør i ung alder, vil en barneforsikring med uføredekning kunne hjelpe barnet økonomisk med en årlig utbetaling opp til fylte 67 år.

Hudya formidler forsikring levert av Frende, og vi viser til Frende Forsikrings til enhver tid gjeldende vilkår og retningslinjer for de forsikringsproduktene selskapet tilbyr, se frende.no.