Regnet gir bedre utsikter for strømprisene

Sist vi tok en fot i bakken med porteføljeforvalter Lorents Hansen i august, ventet vi på regnet. Som de fleste nok har merket utover høsten, ventet vi ikke forgjeves. Regnet kom!

Tilbake i august var strømprisene fortsatt høye, og det så ut til at strømforbrukerne måtte budsjettere med vesentlig større strømregninger denne høsten og vinteren enn de foregående årene.

Prisstigningen på strøm skyldtes blant annet rekordtørken i sommer, nesten tomme vannmagasiner og økte priser på de obligatoriske CO2-kvotene i Europa.

Nå ser det ikke like mørkt ut lenger. Faktisk er utsiktene mye bedre enn det porteføljeforvalteren forventet for bare tre måneder siden.

– Ekstremiteter i været etterfølges gjerne av normaliteter, sier Lorents Hansen, og viser til regnet som kom til slutt.

Bedre utsikter for strømprisene: – Ekstremiteter i været etterfølges gjerne av normaliteter, sier Lorents Hansen, og viser til regnet som kom i høst etter sommerens rekordtørke.

– Nedbørsnormalen er vel det nærmeste en naturlov vi kan komme, smiler han.

Stadig tilsig i vannmagasinene

Med høstens mange regnskyll over landet har vannmagasinene fått kjærkomment påfyll.

– Høstregnet fylte primært opp grunn- og markvannsmagasinene. Det tok sin tid. Disse magasinene hadde vært nesten tomme for vann over tid, sier Hansen , og minner om at vi har opplevd både tomme brønner og knusktørre skogsmyrer i sommer og utover høsten.

– Høstregnet fylte primært opp grunn- og markvannsmagasinene som hadde vært nesten tomme for vann over tid, sier Lorents Hansen.

Nå som grunn- og markvannsmagasinene er fylt opp, fylles endelig magasinene til vannkraftproduksjonen opp med stadige tilsig.

– Vi ser ikke normalverdier ennå og kan derfor ikke friskmelde vannmagasinene helt, men utsiktene for strømprisene er langt bedre nå enn for et kvartal siden, opplyser Hansen.

Fortsatt dyrere strøm enn i fjor

Selv om spotprisene for strøm i oktober var den laveste siden juni, er prisene fremdeles høye sammenlignet med fjorårets.

– I fjor lå snittprisen på strøm på 29,41 Euro/MWt. Så langt i år er prisen i snitt 42,8 Euro/ MWt, og det er en økning på over 30 %, forteller Hansen.

Ser vi på de langsiktige kontraktene for kraft, viser de at prisene for neste år vil legge seg omtrent midt i mellom fjorårets og prisen så langt i år.

– Prisen for strøm som skal leveres neste år, ligger i dag på 36,55 Euro/MWt. Det tilsvarer en reduksjon på ca. 14 % fra snittnivået så langt i 2018, forteller han.

For strømforbrukerne er det godt nytt for de kommende månedene.

– Når vi ikke lenger har krisescenariet vi hadde etter sommeren, betyr de nye prisutsiktene at vi kan bruke strøm uten å få helt prissjokk, mener Hansen.

Kulde og snø påvirker strømprisen

Selv om prisen gikk litt ned i oktober, er likevel størrelsen på vinterens strømregninger avhengig av svaret på to spørsmål.

Kommer det mye snø, og hvor kaldt blir det?

– Blir det en tørr periode med kaldt vær, øker prisen, sier Hansen.

Men, blir det motsatt, vil forbrukerne kunne spare på det.

– Det gjenstår å se hvordan været blir, men hvis den synkende pristrenden fortsetter, kan det jo bli litt større julegavebudsjett i år, avslutter porteføljeforvalteren.

 

Er du lei av å betale unødvendige gebyrer på strømregningen?

Bytt til en strømavtale hvor du betaler for strømmen du bruker, og ikke noe mer.

Du får Hudya Strøm til både privatpersoner og bedrifter, vi har en enkel og tydelig prismodell helt uten skjulte gebyrer og unødvendige kostnader.

Les mer og bestill Hudya Strøm