Prisen å betale for godt vær!

Normalt faller spotprisen i løpet av våren og sommeren. Men ikke i år.

Det vil si, prisen har sunket fra de veldig høye prisene i mars og gått gradvis ned frem til mai, akkurat slik porteføljeforvalter Lorents Hansen forutsa da vi snakket med ham etter kuldebølgen i februar.

– Spotprisen holder seg på over 40 øre/kWh i en god stund fremover, sier Lorents Hansen, senior porteføljeforvalter i Energi Salg Norge.

Nå viser prognosene for årets sommer at spotprisen på strøm blir nesten dobbelt så høy som i fjor på samme tid, og vi må belage oss på høyere strømutgifter i 2018 enn fjoråret.

Snøsmeltevannet fordampet

Spotprisen på strøm styres av tilbud og etterspørsel og er væravhengig, hvor flere faktorer virker inn.

Nå er det primært mangelen på regn kombinert med en langvarig hetebølge som er «synderen».

– Det rekordvarme, tørre maiværet vi hadde i store deler av landet har påvirket det nordiske strømspotmarkedet, og prisene holder seg stabilt høyere enn fjoråret, forklarer Hansen.

Strømprisene har skutt i været etter en tørr og varm forsommer. Bildet viser Skjolden i Sogn og Fjordane i skjønn sommerskrud. Foto: Morten Kvam

Man skulle tro at det ble mer enn vann nok i magasinene da de usedvanlig store snømengdene smeltet fra fjellet? Det kan Hansen avkrefte:

– Snøen smeltet rekordraskt i de rekordvarme maiukene, og smeltevannsmagasinene fyltes uten at det påvirket prisene i forbrukerpositiv retning.

– Minimalt med nedbør og rekordvarme ga oss regn oppover, smiler Hansen, og forklarer:

– Varmen fordampet mye av vannet på veien til magasinene for vann, smeltevann og grunn/mark! Værsituasjonen gjør at vi har det vi kaller en hydrologisk ubalanse, med et stort underskudd av vann, sier han.

Forholdene på kontinentet påvirker strømprisen

Norge importerer også strøm fra omliggende land på kontinentet. Der er ikke strømprisen så væravhengig, men også i Europa er prisen påvirket av at høytrykket har gitt lite vind til produksjon av strøm via vindmøller.

Den generelle trenden for energi er at all oppvarming er dyrt i år.

– Prisen på kullkraft, gass og kjernekraftenergi har økt betraktelig, og det samme gjelder prisen på CO2-kvoter, sier porteføljeforvalteren.

EUs målsetting om å dempe forurensningen gjør at de stramme rammene for utslipp påvirker prisen på CO2-kvotene direkte, og presser prisene opp.

– Frankrike har for eksempel i lang tid hatt trøbbel med sine kjernekraftverk. Det gir mindre strøm uten CO2-kvoter i omløp, og da øker etterspørselen av kullkraft som krever kjøp av CO2-kvoter, orienterer forvalteren.

I Sverige har de en annen utfordring:

– Svenskene gjennomfører årlig revisjon av landets kjernekraftreaktorer. Når de da stenger én og én reaktor av gangen for revisjon, går det selvsagt ut over produksjonsmengden, og da øker prisen, forklarer han.

En annen faktor som påvirker spotprisen på strøm, er at det rett og slett brukes store mengder energi i Europa.

– Det er mange tunge aktører som har et stort energiforbruk nå. Det investeres blant annet tungt i datalagring som er veldig energikrevende virksomheter, påpeker Hansen.

Nyt sommerværet om du kan

Siden strømprisen i Norge er avhengig av nedbørsmengden, kan prisen endres med væromslag.

– Blir det en våt juli, vil det påvirke den hydrologiske balansen, men det tar tid, da magasinene skal fylles opp, forklarer Hansen.

– Vindkraft er annerledes, der er virkningen umiddelbar. Det eneste vi vet, er at været kan snu fra det ene ekstreme til det andre, så det er nok bare å ta i mot det som kommer, sier han.

– Prisen er høy nå, og det øvrige sommerværet vil påvirke noe av prisutviklingen. Siden 2/3 av norske privathusholdningers strømforbruk er oppvarming, så er mitt beste råd å være bevisst. Slå av unødvendige strømkilder som varmekabler om sommeren, og ellers tenk at økt strømpris er prisen for det gode været mange av oss har nytt godt av så langt i sommer!

Ønsker du en rettferdig strømavtale hvor du betaler for strømmen du bruker, og ikke noe mer?

Bytt til Hudya Strøm, vi har en super strømavtale for både privatpersoner og bedrifter, helt uten skjulte gebyrer og unødvendige kostnader.