Se, den snakker også!

I Hudya har vi store ambisjoner med det vi bygger og skaper. Vi vil lede an og gjøre en forskjell, og det har vi med oss hele tiden. Dette ligger i bunnen:

 

  • når ingeniørene våre utvikler plattformen vår
  • når vi markedsfører Hudya og tjenestene våre
  • når vi kommuniserer med kundene i de ulike kanalene
  • når vi velger hvilke folk vi har på laget

Alt vi gjør skal bidra til at kundene våre får en enklere hverdag hvor de kan spare tid og penger. Vi kaller det «Life, simplified».

Satser på smart dialog med kundene

Det er Pål Lauvrak, Hudyas Chief Concept Officer, som trekker i trådene når Hudya prioriterer hva som til enhver tid utvikles på Hudya-plattformen. Vi tok en kaffe for å samle trådene litt.

– Nå satser vi for fullt på å bygge videre på vår unike, innovative AI-plattform, forklarer Pål.

Kollegial kaffeprat: Pål Lauvrak, Hudyas Chief Concept Officer, oppsummerer gladelig Hudyas prioriteringer til kollega Majken Svorstøl, Customer Communications Manager.

Basen på plattformen er allerede klar, og utgjør det vi kaller «hjernen» i Hudya. Hjernen er ekstremt lærevillig, og har oversikt over all data om produktene og kundene våre. Hudyas ingeniører jobber intenst med å utnytte kapasiteten i hjernen, og sette i system en konversasjonsbasert tilnærming til kundene.

– Vi går i dialog med kunden i alle ledd, i stedet for den tradisjonelle måten å kommunisere med kunder på, med skjema og enveiskommunikasjon, forklarer Pål.

Dialogen gjør alt enklere for alle parter. Kunden skal oppleve at de «snakker» med Hudya når de bestiller nye produkter eller administrerer produktene sine på plattformen.

– Vi bruker dialog der vi kan, både når vi skal hente inn informasjon om kunden, skaffe nødvendige samtykker eller beregne besparelser og foreslå nye tjenester. All data lagres på en sikker måte, og kan gjenbrukes i ulike kundedialoger. Jo mer hjernen vet om kunden, jo bedre tips og råd kan den dessuten tilby. Det er derfor vi kan si at vi sparer kunden for både tid og penger, sier Pål.

Han forteller videre at bak den innovative teknologien ligger et intenst sikkerhetsfokus hvor Hudya ivaretar kundens rettigheter og personvern.

– Det gjør plattformen vår attraktiv, både når det gjelder sikkerhet, hva kundene allerede kan og etter hvert skal kunne gjøre selv, og hvordan vi kommuniserer med dem, understreker Pål.

Hjernen er ikke alene – (og vi trenger flere folk!)

Ingeniørene som bygger Hudya-plattformen, sørger for at hjernen blir stadig smartere, og at kjernetjenestene på plattformen spiller på lag.

Hudya har allerede et solid team med sjefsarkitekt, utviklere, ressurser på UX og IX, osv., men det arbeides nå med å skalere opp teamet for å ta seg av den fremtidige veksten.

 

Hudyas tech-team: Øverst til venstre Tommy Strand, Chief Artitecht back-end, Nåkkve Kierulf, front-end-utvikler. Nederst til venstre: Pablo Verano, Head of User Experience, Erlend Nilsen, SEO-ekspert og Knut Jørgen Larsen, Head of Product Ownership.

– Vi har mer enn nok å gjøre fremover, og nå er vi på utkikk etter ytterligere en dyktig back-end og front-end-ressurs samt en UX-designer, forteller Knut Jørgen Larsen, Head of Product Ownership i Hudya.

Knut leder teamets arbeid som følger Agile-metodikken etter Scrum-rammeverket. Ut fra en forhåndsdefinert backlog prioriteres oppgaver før teamet går inn i utviklingsmodus i lukkede, 2-ukers Sprints, kun avbrutt av daglige Scrum-møter for å avstemme fremdrift og eventuelle problemer. Når alt er ferdig kodet, skal det hele godkjennes og settes i produksjon.

Til tross for den systematiske arbeidsmetodikken, er det alltid rom for å gjøre endringer underveis. Agile-metodikken med en daglig fot i bakken gjør at teamet kan snu i tide.

– Her er ingenting hogget i stein. Dermed blir det en dynamisk arbeidsmetodikk som passer vårt innovative mandat godt, smiler Knut.

– Når vi planlegger fremdriften på plattformens tekniske utvikling, er det en stor fordel at vi sitter tett på hverandre i organisasjonen. Både ledelse, tech-ressursene i det operasjonelle kjerneteamet, nøkkelpersoner og ikke minst våre varme hender på kundeservice sitter sammen i på Solli plass i Oslo, påpeker han.

– I Hudya snakker vi sammen daglig om hvor vi skal og hvordan vi løser utfordringer. Nå som vi har fått kundeservice i Oslo er det enda enklere for oss å fange opp nye ideer og behov, og videreformidle kundeønsker, legger Pål til.

Norge først – og deretter gjenbruk

Hudyas plattform bygges etter prinsippet «Norge først». Alt testes og lanseres i Norge før det rulles ut i de øvrige, skandinaviske landene.

– Vi kan teste og lære i ett land, og implementere i de øvrige landene i Hudya-konsernet når teknikken fungerer som det skal, avslutter Pål, og legger til:

– Vår plug in-tankegang er dermed både effektiv og ressursbesparende!

Stay tuned!