Suksess med kunsten å stille de riktige spørsmålene

Vi kan se tilbake på 90 dager med hardt arbeid og konstant tilpasning og nyorientering. Nye systemer, nye produkter og nye ansatte har blitt omsatt til struktur, kunnskap, kompetanse – og mange nye kunder!

Det er spennende og utfordrende å være ny aktør i markedet. Det merker særlig de dyktige rådgiverne våre som sitter i front for alt vi gjør.

Vi er så stolte av dem! De snakker med kundene og gjør en formidabel jobb med å fortelle om Hudya og tilby riktig forsikring til riktig pris!

Når frem med budskapet

Vår entusiastiske leder av Hudya Distribusjon i Bodø, Ole Jørgen Nordbakken, rapporterer om et kvart år med glede, frustrasjon – og mye moro!

– Det har vært en bratt læringskurve for oss alle. Men når vi avslutter januar med salgsrekord, viser det jo at vi har knekt noen koder og når frem med budskapet vårt, sier han fornøyd.

Ole Jørgen Nordbakken leder Hudya Distribusjon i Bodø.
Leder av Hudya Distribusjon, Ole Jørgen Nordbakken, er entusiastisk etter de tre første månedene med salg av Hudya Forsikring levert av Frende.

Og den viktigste erfaringen? Ole Jørgen er ikke i tvil.

– Det er å terpe på kunsten å stille spørsmål, og lytte til svarene som kommer. Det er vårt sikreste kort for en vellykket start på en spennende kundereise! Hudya tilbyr kundene riktig forsikring til riktig pris. Det er en hverdagstjeneste de trenger, og vi hjelper til med å avdekke behovene hver enkelt kunde har, forklarer han.

«Hudya tilbyr kundene riktig forsikring til riktig pris. Det er en hverdagstjeneste de trenger, og vi hjelper til med å avdekke behovene hver enkelt kunde har.»

Her er noen høydepunkter fra våre første 90 dager med salg av Hudya forsikring levert av Frende:

  • Fra november til desember økte antall kunder med 7 %. Fra desember til januar økte antall kunder med 172 %.
  • Kjønnsfordeling blant nye forsikringskunder er 70 % menn og 30 % kvinner.
  • Snittkunden betaler 12.950 kroner i premie.
  • Overvekt av totalkunder som kjøper forsikring på hus, hytte, bil, innbo og reise.
  • 15 % av forsikringskundene kjøper også strøm i løpet av den første samtalen med våre rådgivere.
  • Ryktet går: Onsdag 17. januar fikk vi 46 referanser – 17 av disse er nå  forsikringskunder, og flere er i loopen.
  • Høyeste enkeltbesparelse: 40.000 kroner. Kunden hadde 120.000 kroner i årlig premie, og fikk et tilbud på 80.000 kroner og bedre dekning hos oss.

Tar i et tak der det trengs

Om du skulle være i tvil, så er vi fremdeles gründere i Hudya.

Alle må ta i et tak der det trengs, og gjøre både det man er god på og dårlig på.

– Som forsikringsmann har jeg – i tillegg til å coache våre rådgivere – også tatt min skjerv som vaktmester, oppvaskhjelp og samtaleterapeut. Og jeg er definitivt best på å coache i kundesamtaler, for å si det sånn, avslører vår mann i nord før han løper videre .