Kunderekruttering på Hudya-måten

Moderne forbrukere krever digitale registreringsprosesser så de kan komme i gang på egenhånd. Samtidig vet vi også at mange ønsker å snakke med folk (ja, folk trenger fortsatt folk!), og stadig flere savner muligheten for menneskelig dialog med leverandørene sine.

Så, hvordan har Hudya kombinert det digitale med det menneskelige i kundetilførselen?

Har utviklet smart hybridløsning

Som startup og utfordrer på flere etablerte markeder må Hudya få mest mulig ut av pengene når vi skal tiltrekke oss nye kunder. Vi har benyttet målrettet markedsføring i personsegmentet, og kombinert det med egenutviklede registreringsprosesser med rom for justering av retning og kostnader underveis.

Senior SEO-spesialist Erlend Nilsen i RED Performance har bidratt til Hudyas markedsstrategi, hvor målet er varme leads som blir kunder som registrerer seg på Hudya-plattformen.

Bidratt til Hudyas markedsstrategi: – Målet er å lage en sømløs kundetilførselsmodell for alle Hudyas forretningsområder, sier SEO-spesialist Erlend Nilsen i RED Performance.

– Målet er å lage en sømløs kundetilførselsmodell for alle Hudyas forretningsområder. Kundene skal velge hvor mye de vil registrere selv, og hvor stor andel menneskelig hjelp de ønsker, forteller Nilsen.

Det rimeligste og mest hensiktsmessige for Hudya har vært å utvikle en hybrid, hvor det digitale kombineres med varme hender.

Sammen med Tommy Strand, Hudyas Chief Architect, har SEO-spesialisten utviklet en praterobot, såkalt bot, som er tilknyttet Facebook Messenger. Mediet er valgt fordi det fortsatt har stor markedspenetrasjon. Via konkurranser og annonser på Facebook klikker deltagere og potensielle kunder seg videre til en chat hvor de legger inn kontaktinformasjonen som botten ber om. I neste steg kontaktes kunden av en rådgiver til avtalt tidspunkt.

Hudyas Chief Architect Tommy Strand (bildet) har utviklet Hudyas praterobot sammen med Erlend Nilsen.

Botten er kodet til å stille noen enkle spørsmål og motspørsmål. Når dialogen er i gang og informasjon er levert, følger kundeservice opp med sin ekspertise, forklarer Nilsen, og understreker at dette ikke er kunstig intelligens, som er mye mer komplisert å utvikle.

Metoden passer godt til strøm, telefoni og forsikring fordi produktene har enkle og like prosesser for kunderegistrering. Den sømløse bot- og kundebehandlermetoden har så langt vært en utmerket måte å komme i kontakt med relevante kunder på.

– Vi ser at kundene vi snakker med takker ja til Hudyas tilbud om det er bedre enn nåværende, smiler Nilsen fornøyd.

Forbedrer og effektiviserer

Hudya er opptatt av innovasjon, og er tidlig ute med å benytte denne nye teknologien i bransjer som strøm, forsikring og mobiltelefoni.

– Spesielt forsikringsbransjen har tradisjon for å være skeptisk til den digitale hverdagen, med sine store selgerkorps som skal ha kommisjon av salget. Man må tenke nytt og lage gode integrasjoner mellom en online og offline verden, forklarer Nilsen.

Som nykommer og utfordrer kan Hudya snu alt på hodet og bygge inn smarte løsninger mens veien blir til i stedet for å gjøre om på det eksisterende. Det gir et fortrinn og ikke minst gir det mange muligheter.

– I nær fremtid kan Hudyas kunder signere seg opp på både strøm, forsikring og telefoni uten å ha vært i kontakt med en eneste kundebehandler om de ønsker det, forklarer Nilsen.

– Samtidig skal de hele tiden ha mulighet til å få hjelp eller be om å bli oppringt hvis de vil det, understreker han.

På sikt kan chatbot-teknikken videreutvikles og gjenbrukes gjennom dialogbokser både på websiden og i IOS eller Googles konkurrerende rammeverk.

Hudyas praterobot, såkalt bot, er kodet til å stille noen enkle spørsmål og motspørsmål. – Når dialogen er i gang og informasjon er levert, følger kundeservice opp med sin ekspertise, forklarer Erlend Nilsen.

– I optimaliseringsprosessen som vi nå er inne i, er konkurranser på Facebook og i sosiale medier den absolutt rimeligste online markedsføringen. Etter hvert skal vi teste andre kanaler og videreutvikle budskapet og registreringsprosessen løpende. På den måten fanger Hudya målgruppens interesse, samtidig som vi gradvis bygger merkevaren via synlighet i flere kanaler, både betalt og organisk, opplyser Nilsen.

På sikt er det kryssalg som er målet.

– Hele Hudyas konsept er tuftet på at man får flere gode hverdagstjenester på ett og samme sted, og vi ser et hav av muligheter til å kommunisere med kundene via den teknikken vi har utviklet nå, avslutter han.