Spotprisen stiger mens vi venter på regnet

Strømprisen er i stor grad avhengig av været. Og er det noe vi har hatt i Norge hittil i 2018, så er det vær! Veldig varierende og litt uvanlig vær, vil vel mange si.

Det startet med at sprengkulden og de store snømengdene i vinter gjorde sitt til at strømprisen begynte å stige.

Du husker kanskje også at våren kom oss i møte med galgenhumor 1. mars,  da store deler av landet våknet til isende kulde og rekordhøy strømpris?

Etter noen iskalde uker ble kulden i store deler av landet avløst av en vedvarende, stigende varme fra mai. Det ble lite nedbør og tørke gjennom våren og sommeren på Østlandet, og i nord ble det kaldt vær under normaltemperatur, og masse nedbør.

Begge disse værtypene i hver sin ende av skalaen har gitt oss rekordhøye strømpriser så langt i år.

Varmt og tørt = høy strømpris

Før sommerferien snakket vi i Hudya med kraftanalytiker og seniorforvalter i Energi Salg Norge, Lorents Hansen. Han forklarte hvorfor prisene, mot normalt, fortsatt økte på kraftbørsen Nord Pool mens de fleste nordmenn pakket feriekofferten.

Normalt går strømprisene ned om sommeren.

— Det rekordvarme, tørre maiværet vi hadde i store deler av landet har påvirket det nordiske strømspotmarkedet, og prisene holder seg stabilt mye høyere enn fjoråret, sa han 11. juni.

Det siste har han så absolutt fått rett i.

Prisen på strøm har steget siden juni i takt med det som vil gå inn i historiebøkene som en drømmesommer i store deler av landet, i alle fall om man tenker på mengden sol og varme.

Men varmen kombinert med regnmangelen har påvirket spotprisen i negativ retning sett med forbrukerøyne.

I juli var gjennomsnittsprisen i Norge på spotpris på den nordiske kraftbørsen Nord Pool på hele 49,18 øre/KwH, mot 42,56 øre/KwH i juni. Til sammenligning var gjennomsnittlig spotpris for strøm i juli 2017 på 23,24 øre/kWh.

Årets julipris for forbrukerne lå altså skyhøyt over fjorårets nivå, nærmere bestemt godt over 50 % høyere.

Mange grunner til å vente på regnet

Utsiktene for høstens strømpriser viser den samme, stigende trenden dersom ikke regnet kommer i store mengder.

Årsaken til det er blant annet at vannstanden i magasinene krymper fordi vannet i mange av vassdragene og magasinene fordampes av heten, og magasinene fylles heller ikke opp igjen når nedbøren uteblir.

Under slike værforhold stiger spotprisen på strøm.

Kan regnet stabilisere spotprisen på strøm? Denne høsten er det trolig ikke bare bønder og barn som gleder seg til høstregnet.
Kan regnet stabilisere spotprisen på strøm? Denne høsten er det trolig ikke bare bønder og barn som gleder seg til høstregnet.

Og det er nok ikke bare bønder og lekne barn som venter på regnet i år.

For at strømprisene skal gå ned, må vi få en fuktig høst med mye nedbør slik at vannmagasinene fylles opp. Uteblir regnet, vil prisene stige videre.

Kommer vi til kort med egenprodusert strøm, kan vi desssuten ende opp med å importere strøm fra kontinentet til høye priser, og det vil påvirke prisen så den øker ytterligere.

Inntil videre er det bare å spare på strømmen der du kan om du vil unngå alt for høye strømregninger.

Og bytte strømleverandør dersom du ønsker en bedre avtale uten gebyrer og skjulte kostnader.

Vil du skaffe deg en rettferdig strømavtale hvor du betaler for strømmen du bruker, og ikke noe mer?

Bytt til Hudya Strøm, vi har en super strømavtale for både privatpersoner og bedrifter, helt uten skjulte gebyrer og unødvendige kostnader.

Les mer og bestill Hudya Strøm