Nå fjernes lokkepriser fra toppen av strømpris.no

Lokketilbudene skal ikke lenger toppe Forbrukerrådets prissammenligningstjeneste strømpris.no, skriver Dinside.no. Helt på sin plass, mener vi!

Forbrukerrådet skal nå gjøre flere tiltak for at strømpris.no skal gi et riktigere bilde av tilbudene på strømmarkedet. Det vil gjøre det enklere for forbrukerne å velge de beste avtalene på riktigere grunnlag.

Årsaken til at Forbrukerrådet vil forbedre strømpris.no-portalen, er at de anser det som et problem at forbrukerne ikke fanger opp at såkalte lokkepriser topper listen. Lokkeprisene er midlertidige kampanjepriser som endres til en dyrere strømavtale etter kort tid.

–  Forbrukere skal ikke lures til å tro at de gjør en god deal ved å velge et kampanjeprodukt med lav pris, for så plutselig å oppleve at prisen økes kraftig kort tid etterpå. Dette svekker forbrukernes tillit til kraftmarkedet og bransjens omdømme, sier juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukertilsynet til Dinside.no.

Vi kan ikke være mer enige!

I Hudya har vi kun én strømavtale som er lik for alle og har en stabil prismodell. Du betaler spotpris (på kraftbørsen NordPool) per kWh du bruker samt et fast påslag på spotprisen. Påslaget er på 6,5 øre (5,2 øre i Nord-Norge).

Det gjør at vår prismodell på strøm er forutsigbar og enkel å forholde seg til. Det som varierer er strømforbruket ditt og selvsagt spotprisen som følger markedet. Vi har heller ingen gebyrer eller bindingstid.

Hos oss betaler du for strømmen du bruker. Nettleie faktureres direkte fra din lokale nettleverandør.

Les mer og bestill strømavtalen vår her.

Regnet gir bedre utsikter for strømprisene

Sist vi tok en fot i bakken med porteføljeforvalter Lorents Hansen i august, ventet vi på regnet. Som de fleste nok har merket utover høsten, ventet vi ikke forgjeves. Regnet kom!

Tilbake i august var strømprisene fortsatt høye, og det så ut til at strømforbrukerne måtte budsjettere med vesentlig større strømregninger denne høsten og vinteren enn de foregående årene.

Prisstigningen på strøm skyldtes blant annet rekordtørken i sommer, nesten tomme vannmagasiner og økte priser på de obligatoriske CO2-kvotene i Europa.

Nå ser det ikke like mørkt ut lenger. Faktisk er utsiktene mye bedre enn det porteføljeforvalteren forventet for bare tre måneder siden.

– Ekstremiteter i været etterfølges gjerne av normaliteter, sier Lorents Hansen, og viser til regnet som kom til slutt.

Bedre utsikter for strømprisene: – Ekstremiteter i været etterfølges gjerne av normaliteter, sier Lorents Hansen, og viser til regnet som kom i høst etter sommerens rekordtørke.

– Nedbørsnormalen er vel det nærmeste en naturlov vi kan komme, smiler han.

Stadig tilsig i vannmagasinene

Med høstens mange regnskyll over landet har vannmagasinene fått kjærkomment påfyll.

– Høstregnet fylte primært opp grunn- og markvannsmagasinene. Det tok sin tid. Disse magasinene hadde vært nesten tomme for vann over tid, sier Hansen , og minner om at vi har opplevd både tomme brønner og knusktørre skogsmyrer i sommer og utover høsten.

– Høstregnet fylte primært opp grunn- og markvannsmagasinene som hadde vært nesten tomme for vann over tid, sier Lorents Hansen.

Nå som grunn- og markvannsmagasinene er fylt opp, fylles endelig magasinene til vannkraftproduksjonen opp med stadige tilsig.

– Vi ser ikke normalverdier ennå og kan derfor ikke friskmelde vannmagasinene helt, men utsiktene for strømprisene er langt bedre nå enn for et kvartal siden, opplyser Hansen.

Fortsatt dyrere strøm enn i fjor

Selv om spotprisene for strøm i oktober var den laveste siden juni, er prisene fremdeles høye sammenlignet med fjorårets.

– I fjor lå snittprisen på strøm på 29,41 Euro/MWt. Så langt i år er prisen i snitt 42,8 Euro/ MWt, og det er en økning på over 30 %, forteller Hansen.

Ser vi på de langsiktige kontraktene for kraft, viser de at prisene for neste år vil legge seg omtrent midt i mellom fjorårets og prisen så langt i år.

– Prisen for strøm som skal leveres neste år, ligger i dag på 36,55 Euro/MWt. Det tilsvarer en reduksjon på ca. 14 % fra snittnivået så langt i 2018, forteller han.

For strømforbrukerne er det godt nytt for de kommende månedene.

– Når vi ikke lenger har krisescenariet vi hadde etter sommeren, betyr de nye prisutsiktene at vi kan bruke strøm uten å få helt prissjokk, mener Hansen.

Kulde og snø påvirker strømprisen

Selv om prisen gikk litt ned i oktober, er likevel størrelsen på vinterens strømregninger avhengig av svaret på to spørsmål.

Kommer det mye snø, og hvor kaldt blir det?

– Blir det en tørr periode med kaldt vær, øker prisen, sier Hansen.

Men, blir det motsatt, vil forbrukerne kunne spare på det.

– Det gjenstår å se hvordan været blir, men hvis den synkende pristrenden fortsetter, kan det jo bli litt større julegavebudsjett i år, avslutter porteføljeforvalteren.

 

Er du lei av å betale unødvendige gebyrer på strømregningen?

Bytt til en strømavtale hvor du betaler for strømmen du bruker, og ikke noe mer.

Du får Hudya Strøm til både privatpersoner og bedrifter, vi har en enkel og tydelig prismodell helt uten skjulte gebyrer og unødvendige kostnader.

Les mer og bestill Hudya Strøm

Spotprisen stiger mens vi venter på regnet

Strømprisen er i stor grad avhengig av været. Og er det noe vi har hatt i Norge hittil i 2018, så er det vær! Veldig varierende og litt uvanlig vær, vil vel mange si.

Det startet med at sprengkulden og de store snømengdene i vinter gjorde sitt til at strømprisen begynte å stige.

Du husker kanskje også at våren kom oss i møte med galgenhumor 1. mars,  da store deler av landet våknet til isende kulde og rekordhøy strømpris?

Etter noen iskalde uker ble kulden i store deler av landet avløst av en vedvarende, stigende varme fra mai. Det ble lite nedbør og tørke gjennom våren og sommeren på Østlandet, og i nord ble det kaldt vær under normaltemperatur, og masse nedbør.

Begge disse værtypene i hver sin ende av skalaen har gitt oss rekordhøye strømpriser så langt i år.

Varmt og tørt = høy strømpris

Før sommerferien snakket vi i Hudya med kraftanalytiker og seniorforvalter i Energi Salg Norge, Lorents Hansen. Han forklarte hvorfor prisene, mot normalt, fortsatt økte på kraftbørsen Nord Pool mens de fleste nordmenn pakket feriekofferten.

Normalt går strømprisene ned om sommeren.

— Det rekordvarme, tørre maiværet vi hadde i store deler av landet har påvirket det nordiske strømspotmarkedet, og prisene holder seg stabilt mye høyere enn fjoråret, sa han 11. juni.

Det siste har han så absolutt fått rett i.

Prisen på strøm har steget siden juni i takt med det som vil gå inn i historiebøkene som en drømmesommer i store deler av landet, i alle fall om man tenker på mengden sol og varme.

Men varmen kombinert med regnmangelen har påvirket spotprisen i negativ retning sett med forbrukerøyne.

I juli var gjennomsnittsprisen i Norge på spotpris på den nordiske kraftbørsen Nord Pool på hele 49,18 øre/KwH, mot 42,56 øre/KwH i juni. Til sammenligning var gjennomsnittlig spotpris for strøm i juli 2017 på 23,24 øre/kWh.

Årets julipris for forbrukerne lå altså skyhøyt over fjorårets nivå, nærmere bestemt godt over 50 % høyere.

Mange grunner til å vente på regnet

Utsiktene for høstens strømpriser viser den samme, stigende trenden dersom ikke regnet kommer i store mengder.

Årsaken til det er blant annet at vannstanden i magasinene krymper fordi vannet i mange av vassdragene og magasinene fordampes av heten, og magasinene fylles heller ikke opp igjen når nedbøren uteblir.

Under slike værforhold stiger spotprisen på strøm.

Kan regnet stabilisere spotprisen på strøm? Denne høsten er det trolig ikke bare bønder og barn som gleder seg til høstregnet.
Kan regnet stabilisere spotprisen på strøm? Denne høsten er det trolig ikke bare bønder og barn som gleder seg til høstregnet.

Og det er nok ikke bare bønder og lekne barn som venter på regnet i år.

For at strømprisene skal gå ned, må vi få en fuktig høst med mye nedbør slik at vannmagasinene fylles opp. Uteblir regnet, vil prisene stige videre.

Kommer vi til kort med egenprodusert strøm, kan vi desssuten ende opp med å importere strøm fra kontinentet til høye priser, og det vil påvirke prisen så den øker ytterligere.

Inntil videre er det bare å spare på strømmen der du kan om du vil unngå alt for høye strømregninger.

Og bytte strømleverandør dersom du ønsker en bedre avtale uten gebyrer og skjulte kostnader.

Vil du skaffe deg en rettferdig strømavtale hvor du betaler for strømmen du bruker, og ikke noe mer?

Bytt til Hudya Strøm, vi har en super strømavtale for både privatpersoner og bedrifter, helt uten skjulte gebyrer og unødvendige kostnader.

Les mer og bestill Hudya Strøm

Prisen å betale for godt vær!

Normalt faller spotprisen i løpet av våren og sommeren. Men ikke i år.

Det vil si, prisen har sunket fra de veldig høye prisene i mars og gått gradvis ned frem til mai, akkurat slik porteføljeforvalter Lorents Hansen forutsa da vi snakket med ham etter kuldebølgen i februar.

– Spotprisen holder seg på over 40 øre/kWh i en god stund fremover, sier Lorents Hansen, senior porteføljeforvalter i Energi Salg Norge.

Nå viser prognosene for årets sommer at spotprisen på strøm blir nesten dobbelt så høy som i fjor på samme tid, og vi må belage oss på høyere strømutgifter i 2018 enn fjoråret.

Snøsmeltevannet fordampet

Spotprisen på strøm styres av tilbud og etterspørsel og er væravhengig, hvor flere faktorer virker inn.

Nå er det primært mangelen på regn kombinert med en langvarig hetebølge som er «synderen».

– Det rekordvarme, tørre maiværet vi hadde i store deler av landet har påvirket det nordiske strømspotmarkedet, og prisene holder seg stabilt høyere enn fjoråret, forklarer Hansen.

Strømprisene har skutt i været etter en tørr og varm forsommer. Bildet viser Skjolden i Sogn og Fjordane i skjønn sommerskrud. Foto: Morten Kvam

Man skulle tro at det ble mer enn vann nok i magasinene da de usedvanlig store snømengdene smeltet fra fjellet? Det kan Hansen avkrefte:

– Snøen smeltet rekordraskt i de rekordvarme maiukene, og smeltevannsmagasinene fyltes uten at det påvirket prisene i forbrukerpositiv retning.

– Minimalt med nedbør og rekordvarme ga oss regn oppover, smiler Hansen, og forklarer:

– Varmen fordampet mye av vannet på veien til magasinene for vann, smeltevann og grunn/mark! Værsituasjonen gjør at vi har det vi kaller en hydrologisk ubalanse, med et stort underskudd av vann, sier han.

Forholdene på kontinentet påvirker strømprisen

Norge importerer også strøm fra omliggende land på kontinentet. Der er ikke strømprisen så væravhengig, men også i Europa er prisen påvirket av at høytrykket har gitt lite vind til produksjon av strøm via vindmøller.

Den generelle trenden for energi er at all oppvarming er dyrt i år.

– Prisen på kullkraft, gass og kjernekraftenergi har økt betraktelig, og det samme gjelder prisen på CO2-kvoter, sier porteføljeforvalteren.

EUs målsetting om å dempe forurensningen gjør at de stramme rammene for utslipp påvirker prisen på CO2-kvotene direkte, og presser prisene opp.

– Frankrike har for eksempel i lang tid hatt trøbbel med sine kjernekraftverk. Det gir mindre strøm uten CO2-kvoter i omløp, og da øker etterspørselen av kullkraft som krever kjøp av CO2-kvoter, orienterer forvalteren.

I Sverige har de en annen utfordring:

– Svenskene gjennomfører årlig revisjon av landets kjernekraftreaktorer. Når de da stenger én og én reaktor av gangen for revisjon, går det selvsagt ut over produksjonsmengden, og da øker prisen, forklarer han.

En annen faktor som påvirker spotprisen på strøm, er at det rett og slett brukes store mengder energi i Europa.

– Det er mange tunge aktører som har et stort energiforbruk nå. Det investeres blant annet tungt i datalagring som er veldig energikrevende virksomheter, påpeker Hansen.

Nyt sommerværet om du kan

Siden strømprisen i Norge er avhengig av nedbørsmengden, kan prisen endres med væromslag.

– Blir det en våt juli, vil det påvirke den hydrologiske balansen, men det tar tid, da magasinene skal fylles opp, forklarer Hansen.

– Vindkraft er annerledes, der er virkningen umiddelbar. Det eneste vi vet, er at været kan snu fra det ene ekstreme til det andre, så det er nok bare å ta i mot det som kommer, sier han.

– Prisen er høy nå, og det øvrige sommerværet vil påvirke noe av prisutviklingen. Siden 2/3 av norske privathusholdningers strømforbruk er oppvarming, så er mitt beste råd å være bevisst. Slå av unødvendige strømkilder som varmekabler om sommeren, og ellers tenk at økt strømpris er prisen for det gode været mange av oss har nytt godt av så langt i sommer!

Ønsker du en rettferdig strømavtale hvor du betaler for strømmen du bruker, og ikke noe mer?

Bytt til Hudya Strøm, vi har en super strømavtale for både privatpersoner og bedrifter, helt uten skjulte gebyrer og unødvendige kostnader.

Beitostølen Resort AS: – Hudya sparer oss for penger

Hudya tilbyr strøm til spotpris med et lavt, fast påslag per kWh. Den lave prisen samt at Hudya verken har skjulte kostnader eller bindingstid, appellerte til administrerende direktør i Beitostølen Resort AS, Atle Hovi.

Hudyas Head of Business Sales, Andreas Kristensen, hadde dialogen med Hovi. Kristensen sikret avtalen etter at han og temaet hans gjennomførte en omfattende sjekk av selskapets nåværende strømkostnader, hvor de fant et betydelig sparepotensial.

Besparelser uten risiko og bindingstid

– Det var som musikk i mine ører at Hudya kunne spare oss for penger på en standardvare som strøm. Det gjorde valget enkelt og var kjøpsutløsende for vår del, sier Hovi.

Som administrerende direktør jobber Hovi kontinuerlig med kostnadsbesparelser for Beitostølen Resort AS, og han trodde de hadde den beste avtalen i markedet på strøm. Sjekken som Andreas Kristensen gjennomførte, viste imidlertid at det var et stort mulighetsrom for besparelser ved å bytte til Hudya Strøm.

– Det er som musikk i mine ører at Hudya kan spare oss for penger på en standardvare som strøm, sier Atle Hovi, adm. dir. i Beitostølen Resort AS. Foto: Bjørn B. Jacobsen

– Andreas var hjelpsom og tydelig på at han kunne spare oss for penger. Han lagde en fin, detaljert oppstilling over eksisterende avtale og Hudyas tilbud. Analysen var troverdig, fordi den viste konkret hvilke summer vi kunne spare ved å bytte til Hudya, sier Hovi, som ble overbevist da han så totalsummen.

Nå skal Beitostølen Resort spare penger med strømavtale fra Hudya. Her er barnebassenget ved spa-avdelingen på Radisson Blu.

Direktøren trekker også frem et annet pluss med Hudya-avtalen.

– Vi løper ingen risiko som kunde fordi Hudya opererer ikke med bindingstid. Det er veldig positivt, understreker han.

Hovi er positiv til Hudyas konsept med å samle flere nødvendige tjenester på ett sted, til gode vilkår og priser.

– Hudya har allerede skapt tillit ved å vise at de kan spare vår bedrift for penger på én tjeneste, så jo flere tjenester de tilbyr, jo bedre. Det betyr at det er mer hjelp å få, mener Hovi.

Håper flere inspireres til å spare penger

Andreas Kristensen er svært fornøyd med å lande avtalen med Beitostølen Resort, og synes både dialogen og prosessen har vært spennende og energigivende. Nå håper han at avtalen inspirerer flere selskap med betydelig strømforbruk eller forsikringsbehov til å ta en grundig gjennomgang og analyse av kostnadene sine.

Hudyas administrerende direktør Børge Leknes sier prosessen og avtalen med Beitostølen Resort er en god referanse på hvordan Hudya jobber.

– Dette er gjennomgående for hvordan vi behandler bedriftskundene våre, sier Leknes, og viser til at Hovi fikk oversendt en grundig analyse med konkret besparelsessum.

– Nå skal vi gå i dialog med små og mellomstore bedrifter som ønsker å kutte kostnader, og vi utvider satsningen på det sentrale østlandsområdet, forteller han.

Andreas Kristensen har oppfordringen klar:

Head of Business Sales i Hudya, Andreas Kristensen, er klar til å finne enda flere bedrifters sparepotensiale. Foto: Majken Svorstøl

– Ta kontakt for en helsesjekk av selskapets kostnader på strøm eller forsikring, så finner vi bedriftens sparepotensiale, inviterer han.

Bestill helsesjekk her, ring Andreas Kristensen direkte på telefon + 47 464 16 560, eller send en e-post til andreas@hudya.no.