Mange bevis på at Hudya-plattformen fungerer

Med strøm og forsikring på plass, og mobiltjenesten rett rundt hjørnet, har vi i Hudya beveget oss videre til neste segment; banktjenester.

Vi har gledet oss til dette lenge, og har akkurat gjennomført en pilot sammen med en bankpartner. Piloten gikk ut på at vi kontaktet noen av partnerens nye lånekunder for april, presenterte Hudya-plattformen og booket forsikringsgjennomganger.

Kryssalg som fungerer

Fellesnevneren for lånekundene vi kontaktet var at de allerede hadde fått betydelige besparelser på lånet sitt. Vår hypotese var at disse kundene ville være åpne for å kjøpe tilknyttede, relevante produkter som ga ytterligere besparelser.

Og det fikk vi rett i. Mottagelsen har vært overveldende ifølge leder for Hudya Distribusjon i Bodø, Ole Jørgen Nordbakken:

– Her bygger vi tillitskapital hos kundene fra dag én, og effekten av den tilliten gir oss et godt utgangspunkt for mersalg til andre produkter enn det kunden først inngikk avtale om, forklarer Nordbakken.

Tillit fra kundene etter vellykket pilot med bankpartner: – Hudyas distribusjonsapparat fungerer som det skal, og kundene er positive til mer oppfølging og rådgivning når de allerede har gjort en god deal innen finanisering, sier Ole Jørgen Nordbakken, leder i Hudya Distribusjon AS i Bodø.

– Over 60 % av de bankkundene vi har kontaktet har takket ja til å flytte forsikring til Hudya levert av Frende Forsikring dersom vi er konkurransedyktige, sier han.

Det viser at Hudyas distribusjonsapparat fungerer som det skal, og at kundene er positive til mer oppfølging og rådgivning når de allerede har gjort en god deal.

– I tillegg viser disse resultatene at vi har koblet sammen relevante produkter på plattformen vår. Når fornøyde bankkunder har fått god hjelp og spart penger hos Hudyas partner, er veien kort til å bytte til de attraktive forsikringsproduktene på plattformen vår også, konkluderer Bodøværingen.

30 % lavere distribusjonskostnader

En annen suksessfaktor i Hudya-konseptet er at vi får lave distribusjonskostnader når vi kan tilby eksisterende kunder ytterligere besparelser.

– Når våre rådgivere kontakter kunder som vi allerede har en relasjon til, blir samtalene effektive og enda bedre fordi kunden allerede har tillit til at vi vil dem vel. Det er klart det påvirker salgsløpet positivt, og det igjen senker kostnadene våre, forklarer Nordbakken, som har sett 30 % besparelser i pilotprosjektet.

Samtidig understreker han at konseptet lykkes fordi Hudya har samlet viktige og nyttige tjenester som strøm og forsikring og etterhvert mobil og banktjenester på plattformen, til ærlige avtaler med gode priser og vilkår.

– Alt hos oss er gjennomsiktig og lett å forholde seg til, og det setter kundene veldig stor pris på, mener Nordbakken.

Lojale kunder på Hudya-plattformen

Etter et drøyt år som strømleverandør og 6 måneder som forsikringsaktør på markedet, ser Nordbakken også at plattform-metodikken og våre tekniske løsninger for flere ulike produkter gir betydelig lavere churn (frafall) enn det som er representativt for bransjen.

– Det skyldes at Hudya-kundene ser at de tjener på å samle flere produkter på ett sted, og da blir de også værende i Hudya-systemet fordi de vet de får bra produkter fra oss, forklarer han og legger til:

– At vi verken har bindingstid eller skjulte gebyrer er veldig attraktivt for Hudyas bevisste kunder, og det skaper lojalitet. Det er veldig lovende med tanke på vår videre vekst!