Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår. Du aksepterer vår bruk av cookies ved å klikke OK

Keep Calm and Carry On

Hudyas unike plattform lar oss skape og distribuere hverdagstjenester som folk trenger, til en lav pris og kostnad. I turbulente økonomiske tider som vi opplever nå, ser vi at Hudyas plattform også er motsyklisk.

Tilbake i desember 2018 var verdensøkonomien svært turbulent. Uroen i markedet skyldtes fare for potensielle handelskriger, Brexit var på alles lepper, og den administrerende direktøren i Huawei ble arrestert i Canada. Alt dette påvirket økonomien negativt.

Vi opplevde økonomisk turbulens for både privatpersoner og investorer. Det var store bevegelser på børsene, rentene gikk opp, og det var generelt mye usikkerhet ute og gikk.

I disse dager opplever vi igjen en ny turbulens i verdensøkonomien. Sykdommen Covid 19 som skyldes koronaviruset spres svært raskt i disse dager. Det fører med seg frykt, økonomisk usikkerhet, rystede investorer og forbrukere som igjen påvirker verdens børser negativt.

I turbulente perioder ser vi hvordan Hudyas plattform har motsykliske effekter, og at vi dermed oppnår mange positive resultater av den fasen økonomien nå er på vei inn i.

La oss forklare dette nærmere.

Lønnsomme hverdagstjenester

Helt siden pengeøkonomien ble etablert, har det vært bølger av vekst og optimisme etterfulgt av strammere tider.

I perioder som den vi er inne i nå, hvor verden er truet av en epidemi forårsaket av koronaviruset, blir forbrukere og bedrifter mer fornuftige med pengebruken sin, og mer opptatt av prisene på tjenestene man handler inn. Det passer Hudya veldig godt, siden vi har lave kostnader, full transparens og ingen skjulte gebyrer, og tilbyr muligheten til å spare tid og penger på å samle flere tjenester på ett sted, hos oss.

Vi har også sett det mange ganger tidligere, at i økonomiske nedgangstider opplever forsikringsvirksomheter bedre resultater enn ellers. Det blir færre ulykker i nedgangsperioder og lønnsomheten generelt bedrer seg for forsikringsbransjen. Dette er positivt for Hudya som har betydelig aktivitet i forsikringssektoren.

Siden vi er mobil tjenestetilbyder, er sannsynligheten også stor for at den økonomiske usikkerheten forårsaket av frykten for koronaviruset vil skape økt mobiltrafikk hos våre abonnenter. Folk kommuniserer mer og ikke minst bruker de mer data fordi de surfer mer og oppdaterer seg hyppigere på nyheter. Ansatte i firmaer kan dessuten bli nødt til å være i hjemmekarantene og ha større behov for våre mobile tjenester i en slik periode.

Med tøffere tider kan det bli mulige rentejusteringer. Da blir mange mer oppmerksomme på hva man betaler i renter. Hudya har allerede stor aktivitet tilknyttet refinansiering av lån, og vi kan forvente stor aktivitet på dette området fremover.

Gjør som Hudya – Carry on

Usikre tider gir med andre ord en gyllen mulighet for forbrukerne til å gjøre mer fornuftige innkjøp og valg av leverandør. Dette hjelper vi allerede kundene med til daglig, og et av våre kundeløfter og -leveranser er nettopp det å skape en tryggere, billigere og enklere økonomisk hverdag.

Erfarne investorer vet godt at det ofte er i nedgangstider de store formuene skapes! Ved å investere i motsykliske virksomheter kan det være mulig å oppnå en stor avkastning, selv om både børsen og kapitalmarkedet generelt sliter.

Da er det godt å vite at Hudya fortsetter vår reise i samme fremtidsrettede spor. Vi tar en dag ad gangen og fortsetter vår planlagte ekspansjon i Skandinavia med ytterligere investeringer i plattform, teknologi, partnerselskap og mulige oppkjøp!

Følg med!